Gwario ar gynllun M4 yn 'dychryn' AC Llafur

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does dim disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau tan 2018

Mae AC Llafur yn dweud ei bod wedi ei "dychryn" am fod Llywodraeth Cymru'n gwario bron £20m ar gynllun datblygu ffordd liniaru'r M4 yn 2015-16.

Does dim disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau tan 2018 ond mae'r llywodraeth yn gwario £19.8m yn 2015-16 ar "waith asesu ac ymgynghori â'r cyhoedd".

Mae'r gwrthbleidiau a nifer o ACau Llafur yn gwrthwynebu'r cynllun gwerth £1bn, ac mae llawer yn amau a fydd yn cael ei wireddu.

Jenny Rathbone, aelod Llafur Canol Caerdydd, sy'n dweud fod y rhan fwyaf o aelodau meinciau cefn y blaid yn gwrthwynebu'r prosiect, a dywedodd ei bod eisiau i faniffesto etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf gynnwys ymrwymiad i adolygu'r cynllun.

"Dwi wedi'm harswydo a'm syfrdanu fod hyd at £20m yn cael ei wario ar ffordd liniau'r M4, a dwi'n gobeithio na chaiff byth ei wireddu," meddai.

Manylion y prosiect

Fel rhan o'r prosiect, byddai:

  • ffordd newydd 15 milltir o hyd yn cael ei hadeiladu;
  • traphont 1.5 milltir o hyd yn cael ei hadeiladu dros afon Wysg;
  • a gwaith datblygu mawr ar gyffyrdd 23 a 29.

Y disgwyl yw y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yng ngwanwyn 2018.

Disgrifiad o’r llun,
Amddiffyn y gost: Edwina Hart

Mae'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y prosiect, Edwina Hart, wedi amddiffyn y gost.

Ond bydd hi'n rhoi'r gorau i fod yn Aelod Cynulliad ar ddiwedd y tymor presennol ac mae Cymdeithas y Cyflogwyr, y CBI, wedi rhybuddio na ddylai'r prosiect golli stêm wedi iddi adael.

Wrth ymateb i feirniadaeth Ms Rathbone, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fel sy'n arferol pan yn ystyried prosiect isadeiledd o'r maint hwn, mae angen asesu sut i'w adeiladu, pa dir fydd ei angen a pha fesurau amgylcheddol fyddai'n cael eu cyflwyno.

"Mae gwariant 2015-16 yn cynnwys yr asesiadau hyn a phenodi tîm datblygu.

"Hefyd mae'n cynnwys y gwaith o ymgynghori â'r cyhoedd fel cynnal arddangosfeydd gwybodaeth."