Gwobr newyddiadurol i Dei Tomos

  • Cyhoeddwyd
dei tom

Mae Dei Tomos wedi ennill gwobr newyddiadurol Netherthorpe.

Fe gafodd y wobr ei chyflwyno gan Urdd Brydeinig y Newyddiadurwyr Amaeth mewn seremoni yn y Stationer's Hall yn Llundain ddydd Iau.

Dwedodd y beirniaid fod Dei wedi ennill yn wyneb cystadleuaeth lem gan newyddiadurwyr eraill, ond mai ef oedd y dewis gorau "am ei waith yn lledaenu gwybodaeth a dealltwriaeth am amaethyddiaeth yng Nghymru dros nifer o flynyddoedd".

Mae'n cynhyrchu a chyflwyno'r bwletin amaeth ar Radio Cymru bob bore, yn ogystal â chyflwyno rhaglen estynedig bob dydd Sadwrn sy'n manylu ar y maes.

Yn ogystal â bod yn is-lywydd ar Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig a Chyngor y Parciau Cenedlaethol, bu'n aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac eisteddodd ar fwrdd Cyngor Cefn Gwlad Cymru.