Mwy yn disgwyl dros naw mis am driniaeth ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae nifer y bobl sy'n disgwyl dros naw mis am driniaeth ysbyty yng Nghymru ar ei lefel uchaf erioed.

Yn ôl ffigyrau mis Awst, roedd 28,654 o bobl yn disgwyl am dros naw mis - y targed yw naw mis.

Dywedodd llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar iechyd, Darren Millar, fod toriadau ar fai tra dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams fod Llafur wedi "colli rheolaeth ar ein Gwasanaeth Iechyd".

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod gwariant ar iechyd 9% yn uwch mewn dwy flynedd.

"Dyw'r ffigyrau yma ddim yn dderbyniol," meddai llefarydd, "ac rydym yn disgwyl gwelliant ar frys i leihau nifer y bobl sy'n gorfod disgwyl yn hir i ddechrau eu triniaeth.

"Er hynny, mae'r ffigyrau yn dangos bod dros wyth o bob 10 yn disgwyl llai na 26 wythnos i ddechrau triniaeth, gyda bron 94% yn disgwyl llai na 36 wythnos."

Ychwanegodd fod £1.1bn ychwanegol wedi ei fuddsoddi yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn y ddwy flyned ddiwethaf er bod Llywodraeth y DU wedi torri gwariant.