Brysio i Bosnia

Image caption Mae'r daith i Stadiwm Bilino Polje yn ninas Zenica yn un hir a chymhleth i gefnogwyr Cymru

Gyda thîm pêl-droed Cymru yn chwarae gêm hollbwysig yn erbyn Bosnia-Herzegovina ddydd Sadwrn, mae cefnogwyr ffyddlon ar eu ffordd i'r wlad gyda'r gobaith o weld y cochion yn cyrraedd un o brif gystadlaethau'r byd am y tro cyntaf ers 1958.

Ond nid siwrne syml mohoni i Bosnia, gyda'r rhan fwyaf o gefnogwyr yn wynebu sawl taith awyren a mwy er mwyn cefnogi dynion Chris Coleman.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn dilyn rhai o'r teithiau mwyaf anarferol y mae cefnogwyr Cymru yn eu gwneud i gefnogi Cymru.

Dechreuodd taith Alun Boore am 05:12 fore Mercher, a hynny o orsaf drenau Caerdydd.

Mae'r siwrne wedi golygu teithio ar hyd 1,000 o filltiroedd o reilffyrdd rhwng prifddinas Cymru, i Lundain, Paris, Stuttgart a Munich yn yr Almaen ac ymlaen i Zagreb, cyn cwblhau'r cymal olaf ar awyren i Sarajevo.

A'r rheswm?

"O'n i eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i'r arfer. Dwi ddim yn hoffi ffwdan meysydd awyr," meddai Alun.

Image copyright Alun Boore
Image caption Dechreuodd taith Alun ar blatfform Caerdydd Canolog yn oriau man y bore

Ond yn anffodus doedd y siwrne ar hyd rheilffyrdd Ewrop ddim yn un hawdd chwaith. Doedd ymweliad â Munich ddim yn rhan o'r cynllun gwreiddiol.

"Gan mod i wedi methu un trên, pethau wedi mynd ar chwal. 'Signalling problems' gyda Eurostar oedd ar fai!"

Ond er hynny, dywedodd Alun, sy'n ddyfarnwr pêl-droed bod "popeth arall yn grêt".

"Dwi eisiau cyrraedd Sarajevo mewn da bryd am daith tywys 'fory. Wedyn Zenica ddydd Sadwrn, lle dwi wedi dyfarnu o'r blaen."

Image copyright Alun Boore
Image caption Aeth Alun o Gaerdydd i Lundain, Paris ac yna Munich ar ei daith ar rheilffyrdd y cyfandir
Image copyright Alun Boore
Image caption Y gobaith yw cyrraedd Sarajevo mewn pryd i fynd ar daith o amgylch y ddinas yn ôl Alun

Felly sut le fydd yn disgwyl cefnogwyr Cymru sy'n gwneud y daith hir i Bosnia ar gyfer y gêm hollbwysig ddydd Sadwrn?

"Fel wedodd y Bosnians wrthai: 'There was no fighting in the war in Zenica. Nobody wants it.'"

Dysgwch fwy am Bosnia yn erthygl arbennig Cymru Fyw yma.

Ffoaduriaid a ffwtbol

Image caption Caerdydd i Zenica, taith o bron i 1,100 i ffiltiroedd mewn llinell syth

Un arall sy'n gwneud taith hir i Bosnia yw Tim Hartley a chriw elusen Gôl, sy'n gyrru ar hyd naw o wledydd ar y ffordd i Bosnia.

Mae siwrne Tim dros 1,500 o filltiroedd gan stopio ar hyd y daith i roi arian a chrysau pêl-droed i gartrefi plant ac elusenau plant.

Ar ben y daith yn Belgrad ar ôl y gêm, bydd y criw yn rhoi'r car i achos da.

Image caption Bydd Tim Hartley a'r criw yn rhoi'r car fydd yn eu cario i Bosnia i achos da ar ddiwedd y daith

Yn siarad ar Radio Wales, dywedodd Tim bod y daith wedi mynd yn dda, er iddyn nhw fynd y ffordd anghywir yn Slofenia.

Yn yr Almaen, daeth y criw ar draws grŵp o ffoaduriaid oedd newydd gyrraedd y wlad.

"Roedd 200 o ffoaduriaid yn Koblenz yn yr Almaen, mewn gwersyll newydd, ac fe lwyddon ni i gwrdd a dyn ifanc o'r enw Nadeem, 19 oed, oedd wedi ffoi o Syria," meddai.

"Aeth a ni o gwmpas y gwersyll gan ddangos y cyfleusterau yn y gampfa, 200 o bobl yn cysgu mewn pebyll agored, ac roedd hynny yn ddigalon.

"Ond fe wnaethon ni roi crysau pêl-droed i'r plant yna, a mynd a nhw i weld FC Koblenz yn chwarae yn y prynhawn, felly roedd hynny'n hwyl."

Ychwanegodd: "Mae wedi bod yn wych, rydyn ni'n mynd a beth sydd ei angen arnyn nhw, os ydyn nhw angen oergell neu daflunydd, dyna rydyn ni'n ei brynu.

"Ond hefyd mae ganddo ni'r crysau pêl-droed sydd wedi ei roi, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn i glybiau Caerdydd ac Abertawe a Chymdeithas Pêl-droed Cymru."

Straeon perthnasol