Brysio i Bosnia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r daith i Stadiwm Bilino Polje yn ninas Zenica yn un hir a chymhleth i gefnogwyr Cymru

Gyda thîm pêl-droed Cymru yn chwarae gêm hollbwysig yn erbyn Bosnia-Herzegovina ddydd Sadwrn, mae cefnogwyr ffyddlon ar eu ffordd i'r wlad gyda'r gobaith o weld y cochion yn cyrraedd un o brif gystadlaethau'r byd am y tro cyntaf ers 1958.

Ond nid siwrne syml mohoni i Bosnia, gyda'r rhan fwyaf o gefnogwyr yn wynebu sawl taith awyren a mwy er mwyn cefnogi dynion Chris Coleman.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn dilyn rhai o'r teithiau mwyaf anarferol y mae cefnogwyr Cymru yn eu gwneud i gefnogi Cymru.

Dechreuodd taith Alun Boore am 05:12 fore Mercher, a hynny o orsaf drenau Caerdydd.

Mae'r siwrne wedi golygu teithio ar hyd 1,000 o filltiroedd o reilffyrdd rhwng prifddinas Cymru, i Lundain, Paris, Stuttgart a Munich yn yr Almaen ac ymlaen i Zagreb, cyn cwblhau'r cymal olaf ar awyren i Sarajevo.

A'r rheswm?

"O'n i eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i'r arfer. Dwi ddim yn hoffi ffwdan meysydd awyr," meddai Alun.

Ffynhonnell y llun, Alun Boore
Disgrifiad o’r llun, Dechreuodd taith Alun ar blatfform Caerdydd Canolog yn oriau man y bore

Ond yn anffodus doedd y siwrne ar hyd rheilffyrdd Ewrop ddim yn un hawdd chwaith. Doedd ymweliad â Munich ddim yn rhan o'r cynllun gwreiddiol.

"Gan mod i wedi methu un trên, pethau wedi mynd ar chwal. 'Signalling problems' gyda Eurostar oedd ar fai!"

Ond er hynny, dywedodd Alun, sy'n ddyfarnwr pêl-droed bod "popeth arall yn grêt".

"Dwi eisiau cyrraedd Sarajevo mewn da bryd am daith tywys 'fory. Wedyn Zenica ddydd Sadwrn, lle dwi wedi dyfarnu o'r blaen."

Ffynhonnell y llun, Alun Boore
Disgrifiad o’r llun, Aeth Alun o Gaerdydd i Lundain, Paris ac yna Munich ar ei daith ar rheilffyrdd y cyfandir
Ffynhonnell y llun, Alun Boore
Disgrifiad o’r llun, Y gobaith yw cyrraedd Sarajevo mewn pryd i fynd ar daith o amgylch y ddinas yn ôl Alun

Felly sut le fydd yn disgwyl cefnogwyr Cymru sy'n gwneud y daith hir i Bosnia ar gyfer y gêm hollbwysig ddydd Sadwrn?

"Fel wedodd y Bosnians wrthai: 'There was no fighting in the war in Zenica. Nobody wants it.'"

Ffoaduriaid a ffwtbol

Disgrifiad o’r llun, Caerdydd i Zenica, taith o bron i 1,100 i ffiltiroedd mewn llinell syth

Un arall sy'n gwneud taith hir i Bosnia yw Tim Hartley a chriw elusen Gôl, sy'n gyrru ar hyd naw o wledydd ar y ffordd i Bosnia.

Mae siwrne Tim dros 1,500 o filltiroedd gan stopio ar hyd y daith i roi arian a chrysau pêl-droed i gartrefi plant ac elusenau plant.

Ar ben y daith yn Belgrad ar ôl y gêm, bydd y criw yn rhoi'r car i achos da.

Disgrifiad o’r llun, Bydd Tim Hartley a'r criw yn rhoi'r car fydd yn eu cario i Bosnia i achos da ar ddiwedd y daith

Yn siarad ar Radio Wales, dywedodd Tim bod y daith wedi mynd yn dda, er iddyn nhw fynd y ffordd anghywir yn Slofenia.

Yn yr Almaen, daeth y criw ar draws grŵp o ffoaduriaid oedd newydd gyrraedd y wlad.

"Roedd 200 o ffoaduriaid yn Koblenz yn yr Almaen, mewn gwersyll newydd, ac fe lwyddon ni i gwrdd a dyn ifanc o'r enw Nadeem, 19 oed, oedd wedi ffoi o Syria," meddai.

"Aeth a ni o gwmpas y gwersyll gan ddangos y cyfleusterau yn y gampfa, 200 o bobl yn cysgu mewn pebyll agored, ac roedd hynny yn ddigalon.

"Ond fe wnaethon ni roi crysau pêl-droed i'r plant yna, a mynd a nhw i weld FC Koblenz yn chwarae yn y prynhawn, felly roedd hynny'n hwyl."

Ychwanegodd: "Mae wedi bod yn wych, rydyn ni'n mynd a beth sydd ei angen arnyn nhw, os ydyn nhw angen oergell neu daflunydd, dyna rydyn ni'n ei brynu.

"Ond hefyd mae ganddo ni'r crysau pêl-droed sydd wedi ei roi, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn i glybiau Caerdydd ac Abertawe a Chymdeithas Pêl-droed Cymru."

Straeon perthnasol