Saith Diwrnod

Catrin Beard

Catrin Beard yn trafod y pynciau sydd wedi denu ei sylw yn ei hadolygiad wythnosol o'r wasg Gymraeg a'r blogiau ar raglen y Post Cyntaf, BBC Cymru:

Yn ôl Golwg, rydyn ni ar drothwy cyfnod newydd, a phenwythnos pwysig yn hanes chwaraeon yng Nghymru.

Dros yr wythnosau diwethaf, rygbi sydd wedi mynd â'r sylw yn rowndiau cynnar Cwpan y Byd, sydd wedi bod yn fwy cyffrous na'r disgwyl.

Ond ar ôl i dîm Cymru fynd drwodd i'r rownd nesaf, fe fydd y gêm yn erbyn Awstralia yn cael ei chwarae yng nghysgod gêm bêl-droed hyd yn oed yn fwy pwysig nos Sadwrn wrth i dîm Chris Coleman wynebu Bosina er mwyn sicrhau lle yng nghystadleuaeth Ewro 2016 yn Ffrainc.

Ond nid ni'r Cymry yw'r unig rai sy'n mwynhau'r gemau.

Dathlu tanbaid

Image copyright Getty Images
Image caption Mae Diego Maradona yn un o gefnogwyr brwd Ariannin

Yn y gyntaf mewn cyfres newydd o ddyddiaduron wythnosol ar Golwg360, mae Hefin Jones yn bwrw golwg dros ambell beth sydd wedi dal ei sylw, ac yn eu plith mae Diego Maradona, y pêl-droediwr o'r Ariannin, sydd wedi bod yn cefnogi tîm rygbi ei wlad.

Mor danbaid ei ddathlu, hoeliai'r camerâu eu sylw ar Maradona pob tro y sgoriai'r Ariannin.

Ond mae Hefin Jones yn holi a ydyn ni'n cofio pwy oedd mascot y Cymry, ein heilun yn y stadiwm i gynrychioli ac uno'n cenedl?

Y dyn ar y sgrin bob tro y sgoriodd y bois? Ia, Ein Tywysog oll William Wales. Neu efallai o hyn ymlaen, ac ystyried ei liwiau newydd, cawn ei alw'n Gwilym Gwalia. Falle…

Arwr neu wallgofddyn?

Image copyright other
Image caption Michael D Jones - arwr cenedlaethol?

Un sy'n cael ei ystyried yn arwr gan lawer o Gymry yw Michael D Jones, a'i anturiaethau'n arwain Cymry i Batagonia sy'n mynd â bryd Huw Onllwyn, sydd erbyn hyn â cholofn arbennig iddo'i hun ar wefan Pobl Caerdydd - Colofn Huw O.

Teg yw dweud nad yw Huw yn cytuno â'r darlun traddodiadol o'r Parchedig, gan holi pa fath o ddyn sy'n mynd ati i ddarbwyllo teuluoedd i adael eu gwlad a'u cartrefi saff, i hwylio'n bell ac i gychwyn o ddim ar dir anial, ar ochr arall y byd?

Ai arwr cenedlaethol neu wallgofddyn?

Ac mae'n galw ar Carwyn Jones i ymddiheuro i'r hyn sy'n weddill o drigolion brodorol Patagonia, a chynnig iawndal iddyn nhw wedi i Michael a'i ddisgyblion ddwyn cymaint o'u tir, difetha eu diwylliant a chwarae rhan yn y broses o lanhau ethnig sydd wedi digwydd ym Mhatagonia.

Hmm - pob lwc efo hwnna Huw.

Image copyright other
Image caption Beth am fynd am dro i Gadair Idris?

Mae'n fis Hydref, felly'n amlwg mae bron yn Nadolig.

Mae gan wefan lleol.cymru air o gyngor os ydych chi'n dechrau meddwl am brynu anrhegion, gan Wasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru, sy'n annog y cyhoedd i wneud yn siŵr eu bod yn prynu gan fusnesau ag enw da; bob blwyddyn daw cwynion am nwyddau ffug o lefydd fel marchnadoedd, Facebook, gwerthwyr preifat, eBay a Gumtree.

Teganau Disney, Frozen a Minion yw rhai o'r pethau sy'n cael eu copïo fwyaf, ac ar wahân i orfod talu gormod am nwyddau gwachul, mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â nwyddau ffug yn cynnwys llindagu, peryglon tagu, adweithiau cemegol gan gynnwys llosgiadau, tanau trydanol a sioc drydanol, ac adweithiau wrth lyncu neu ddod i gyswllt â chydrannau gwenwynig.

Profiad unigryw

Falle mai'r peth saffaf yw anghofio'r cyfan a mynd am dro.

Mae Andrew Green yn un sy'n mwynhau crwydro'r wlad, ac yn ddiweddar dringodd i ben Cadair Idris, a chael modd i fyw.

Fel y dywed ar ei flog, nid yn unig mae'r amgylchiadau allanol - y tywydd, y cwmni, ymateb y corff - yn amrywio'n fawr bob tro ewch chi yno, ond ceir profiad meddyliol unigryw bob tro - mwynhad gwahanol, gofidiau gwahanol, atgofion gwahanol.

Ond yr emosiwn sydd wastad yn ennill y dydd yw llawenydd, a'r teimlad o ryddid ysbrydol ac o symud i le sy'n uwch na'ch pryderon beunyddiol.

Welai chi yno.