Saith Diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Catrin Beard

Catrin Beard yn trafod y pynciau sydd wedi denu ei sylw yn ei hadolygiad wythnosol o'r wasg Gymraeg a'r blogiau ar raglen y Post Cyntaf, BBC Cymru:

Yn ôl Golwg, rydyn ni ar drothwy cyfnod newydd, a phenwythnos pwysig yn hanes chwaraeon yng Nghymru.

Dros yr wythnosau diwethaf, rygbi sydd wedi mynd â'r sylw yn rowndiau cynnar Cwpan y Byd, sydd wedi bod yn fwy cyffrous na'r disgwyl.

Ond ar ôl i dîm Cymru fynd drwodd i'r rownd nesaf, fe fydd y gêm yn erbyn Awstralia yn cael ei chwarae yng nghysgod gêm bêl-droed hyd yn oed yn fwy pwysig nos Sadwrn wrth i dîm Chris Coleman wynebu Bosina er mwyn sicrhau lle yng nghystadleuaeth Ewro 2016 yn Ffrainc.

Ond nid ni'r Cymry yw'r unig rai sy'n mwynhau'r gemau.

Dathlu tanbaid

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Diego Maradona yn un o gefnogwyr brwd Ariannin

Yn y gyntaf mewn cyfres newydd o ddyddiaduron wythnosol ar Golwg360, mae Hefin Jones yn bwrw golwg dros ambell beth sydd wedi dal ei sylw, ac yn eu plith mae Diego Maradona, y pêl-droediwr o'r Ariannin, sydd wedi bod yn cefnogi tîm rygbi ei wlad.

Mor danbaid ei ddathlu, hoeliai'r camerâu eu sylw ar Maradona pob tro y sgoriai'r Ariannin.

Ond mae Hefin Jones yn holi a ydyn ni'n cofio pwy oedd mascot y Cymry, ein heilun yn y stadiwm i gynrychioli ac uno'n cenedl?

Y dyn ar y sgrin bob tro y sgoriodd y bois? Ia, Ein Tywysog oll William Wales. Neu efallai o hyn ymlaen, ac ystyried ei liwiau newydd, cawn ei alw'n Gwilym Gwalia. Falle…

Arwr neu wallgofddyn?

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Michael D Jones - arwr cenedlaethol?

Un sy'n cael ei ystyried yn arwr gan lawer o Gymry yw Michael D Jones, a'i anturiaethau'n arwain Cymry i Batagonia sy'n mynd â bryd Huw Onllwyn, sydd erbyn hyn â cholofn arbennig iddo'i hun ar wefan Pobl Caerdydd - Colofn Huw O.

Teg yw dweud nad yw Huw yn cytuno â'r darlun traddodiadol o'r Parchedig, gan holi pa fath o ddyn sy'n mynd ati i ddarbwyllo teuluoedd i adael eu gwlad a'u cartrefi saff, i hwylio'n bell ac i gychwyn o ddim ar dir anial, ar ochr arall y byd?

Ai arwr cenedlaethol neu wallgofddyn?

Ac mae'n galw ar Carwyn Jones i ymddiheuro i'r hyn sy'n weddill o drigolion brodorol Patagonia, a chynnig iawndal iddyn nhw wedi i Michael a'i ddisgyblion ddwyn cymaint o'u tir, difetha eu diwylliant a chwarae rhan yn y broses o lanhau ethnig sydd wedi digwydd ym Mhatagonia.

Hmm - pob lwc efo hwnna Huw.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Beth am fynd am dro i Gadair Idris?

Mae'n fis Hydref, felly'n amlwg mae bron yn Nadolig.

Mae gan wefan lleol.cymru air o gyngor os ydych chi'n dechrau meddwl am brynu anrhegion, gan Wasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru, sy'n annog y cyhoedd i wneud yn siŵr eu bod yn prynu gan fusnesau ag enw da; bob blwyddyn daw cwynion am nwyddau ffug o lefydd fel marchnadoedd, Facebook, gwerthwyr preifat, eBay a Gumtree.

Teganau Disney, Frozen a Minion yw rhai o'r pethau sy'n cael eu copïo fwyaf, ac ar wahân i orfod talu gormod am nwyddau gwachul, mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â nwyddau ffug yn cynnwys llindagu, peryglon tagu, adweithiau cemegol gan gynnwys llosgiadau, tanau trydanol a sioc drydanol, ac adweithiau wrth lyncu neu ddod i gyswllt â chydrannau gwenwynig.

Profiad unigryw

Falle mai'r peth saffaf yw anghofio'r cyfan a mynd am dro.

Mae Andrew Green yn un sy'n mwynhau crwydro'r wlad, ac yn ddiweddar dringodd i ben Cadair Idris, a chael modd i fyw.

Fel y dywed ar ei flog, nid yn unig mae'r amgylchiadau allanol - y tywydd, y cwmni, ymateb y corff - yn amrywio'n fawr bob tro ewch chi yno, ond ceir profiad meddyliol unigryw bob tro - mwynhad gwahanol, gofidiau gwahanol, atgofion gwahanol.

Ond yr emosiwn sydd wastad yn ennill y dydd yw llawenydd, a'r teimlad o ryddid ysbrydol ac o symud i le sy'n uwch na'ch pryderon beunyddiol.

Welai chi yno.