Annog gwleidyddion i flaenoriaethu iechyd meddwl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Newscast Online

Dylai iechyd meddwl gael yr un flaenoriaeth a iechyd corfforol gan y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru, yn ôl Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Dywedodd cadeirydd y coleg yng Nghymru, yr Athro Rob Poole, fod nifer o bobl â phroblemau yn anfodlon gyda'r gwasanaeth iechyd meddwl ac oherwydd hynny nad oedden nhw'n ceisio triniaeth.

Mae'r coleg wedi lansio eu maniffesto eu hunain ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2016.

Dydd Gwener mae'r maniffesto'n cael ei gyhoeddi, ddiwrnod cyn Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Cyfarwyddwr

Dywed y maniffesto y dylai byrddau iechyd Cymru fod â chyfarwyddwr penodol ar gyfer iechyd meddwl ac anawsterau dysgu.

Yn ôl yr Athro Poole, dyw pobl ddim yn cael y cymorth sydd ei angen er bod "staff proffesiynol yn gweithio'n galed i gwrdd â'r galw cynyddol".

"Yr hyn sydd ei angen yw arweinyddiaeth gref i greu gwasanaeth iechyd meddwl o'r radd flaenaf - gwasanaeth y gall Cymru fod yn falch ohono.

"Mae'n rhaid i'r holl bleidiau glweidyddol weithredu er mwyn sicrhau bod iechyd meddwl yn cael yr un parch ac urddas ag sy'n wir am iechyd corfforol."