Cysylltwch â BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd

Gallwch gysylltu â BBC Cymru Fyw drwy anfon eich straeon, negeseuon a lluniau yn syth at y tîm cynhyrchu.

Cofiwch ei bod hi hefyd yn bosib cysylltu drwy ap BBC Cymru Fyw.

Er mwyn gwneud cwyn ewch i wefan gwynion y BBC.

Manylion cyswllt

Cyfeiriad e-bost: cymrufyw@bbc.co.uk

Twitter: @BBCCymruFyw

Ysgrifennwch at:

BBC Cymru Fyw,

Ystafell E1102,

Y Ganolfan Ddarlledu,

Llandaf,

Caerdydd CF5 2YQ

Mae mwy o wybodaeth am sut i gysylltu â BBC Cymru yma.