Seicolegydd plant o Faglan yn gorfod talu £1,690 o iawndal

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n gweithio yn Ysbyty Tywysoges Cymru

Yn Llys y Goron Abertawe mae seicolegydd plant, oedd yn euog o dwyll, wedi cael gorchymyn i dalu £1,690 o iawndal i fwrdd iechyd a £1,300 o gostau i Wasanaeth Erlyn y Goron.

Cafodd Denise Whitworth, 48 oed o Faglan, Port Talbot, orchymyn cymunedol am flwyddyn a bydd rhaid iddi gyflawni 150 o oriau o waith di-dâl.

Roedd hi wedi pledio'n ddieuog.

Clywodd y llys ei bod hi wedi rhoi cyngor i gleientiaid preifat pan oedd hi'n absennol o'i gwaith rhan amser yn y Gwasanaeth Iechyd oherwydd salwch.

Roedd hi'n gweithio yn Nhŷ Llidiard, Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr.

Rheolwr yn gwybod

Pan oedd hi wedi cael ei holi roedd hi wedi honni bod ei rheolwr yn gwybod am y trefniadau i weld cleientiaid preifat.

Ond cadarnhaodd ei rheolwr nad oedd hyn yn wir.

Yn Awst 2013 cafodd Whitworth ei diswyddo oherwydd camymddygiad dybryd.

Dywedodd David Jones, pennaeth adran atal twyll y bwrdd iechyd: "Roedd hi'n uwchreolwr yn y bwrdd iechyd ac roedd ei swydd yn golygu onestrwydd llwyr.

"Roedd yn hollol annerbyniol ei bod yn gweithio mewn lle arall pan oedd hi'n absennol oherwydd salwch."