Cwest: Lladd ei hun ar ôl cael ei diswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Janet yn 34 oed

Mae cwest wedi clywed bod swyddog carchar wedi lladd ei hun ar ôl cael ei diswyddo wedi iddi wylio gêm Cwpan Rygbi'r Byd tra oedd hi'n absennol o'i gwaith oherwydd salwch.

Roedd Janet Norridge yn 34 oed.

Fe welodd un o'i chyd-weithwyr hi yn y dorf a dweud wrth lywodraethwyr Carchar Caerdydd yn ystod pencampwriaeth 2011.

Clywodd cwest yng Nghasnewydd ei bod wedi ei diswyddo cyn lladd ei hun ar ôl colli apêl.

Fe glywodd y cwest hefyd fod ei rhieni wedi ennill tribiwnlys cyflogaeth yn ymwneud â'i merch.

Fe fydd y crwner yn ysgrifennu at bennaeth y Gwasanaeth Carchardai yn mynnu adolygiad o'r ffordd y mae swyddogion carchardai yn cael eu trin yn ystod gwrandawiadau disgyblu.

Tair wythnos

Clywodd y cwest fod Ms Norridge yn uchelgeisiol ond ei bod wedi pryderu am ei hiechyd ac wedi mynd at feddyg. Rhoddodd y meddyg gyfnod o dair wythnos i ffwrdd o'r gwaith iddi.

Ond penderfynodd hi a'i ffrindiau wylio gêm Cwpan y Byd ar y sgrin yn Stadiwm y Mileniwm yn 2011.

Sylwodd cydweithiwr ei bod hi yn y dorf.

Dywedodd ei ffrind Rebecca Rolls wrth y cwest: "Dywedodd ei chyflogwyr ei bod hi wedi camymddwyn a chollodd ei swydd.

"Fe gyrhaeddodd hi ben ei thennyn. Roedd hi mor falch o'i swydd."

Dywedodd mam Ms Norridge, Joanne, fod ei merch yn "meddwl ei bod wedi diswyddo'n annheg ac wedi diodde creulondeb anhygoel".

Clywodd y cwest fod tribiwnlys wedi penderfynu fod y cyflogwyr wedi gwneud camgymeriad cyfreithiol wrth ei diswyddo hi.

'Trychineb'

Wrth gyhoeddi rheithfarn o hunanladdiad, dywedodd Crwner Gwent David Bowen: "Penderfynodd y tribiwnlys ei bod hi wedi ei diswyddo'n annheg ond nid oedd hi'n gwybod am hyn pan fu farw.

"Roedd hi'n teimlo ei bod hi wedi ei diswyddo'n annheg a hyn oedd yn chwarae ar ei meddwl."

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Rydym yn meddwl am ei theulu wedi'r drychineb hon.

"Rydym wedi nodi sylwadau'r crwner ac fe fyddwn yn ymateb i'w argymhellion yn y man."

Os yw rhywun yn cael ei effeithio gan broblemau tebyg, mae modd iddo alw'r Samariaid ar 116 123.