Teyrngedau i'r Arglwydd Geoffrey Howe

  • Cyhoeddwyd
howe

Mae gwleidyddion o Gymru wedi rhoi teyrngedau i'r cyn ganghellor, Yr Arglwydd Geoffrey Howe, sydd wedi marw yn 88 oed.

Y gred yw bod Yr Arglwydd Howe wedi marw o drawiad ar y galon nos Wener.

Fe aned y cyn-aelod seneddol Ceidwadol ym Mhort Talbot, ac roedd yn un o wleidyddion amlwg llywodraeth Margaret Thatcher.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb ei fod yn "ffigwr gwleidyddol oedd wastad yn hoff iawn o Gymru."

Yn ôl Arweinydd Ceidwadwyr Cymru, Andrew RT Davies, roedd Yr Arglwydd Howe yn "ŵr caredig gyda deallusrwydd mawr".

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Yn ystod ei gyfnod fel AS, fe wasanaethodd hefyd fel dirprwy prif weinidog, gweinidog tramor ac arweinydd y Tŷ Cyffredin. Yr Arglwydd Howe oedd y gweinidog i wasanaethu am y cyfnod hiraf yng nghabinet Y Farwnes Thatcher.

Yn ddiweddarach, fe gafodd Yr Arglwydd Howe o Aberafan, sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Cysylltiad â Chymru

Dywedodd Stephen Crabb AS: "Roedd ganddo gysylltiadau agos â Chymru, a hyd yn oed at ei ddyddiau olaf yn Nhŷ'r Arglwyddi, byddai'n cymryd diddordeb mawr mewn materion Cymreig," meddai.

"Pan oeddwn yn cynnal sesiynau briffio yn Nhŷ'r Arglwyddi byddai yno bob amser yn gwrando ac weithiau, byddai'n rhoi rhywfaint o gyngor i mi."

Dywedodd Andrew RT Davies fod yr Arglwydd Howe wedi ymweld â chlwb y Rotari yn y Bontfaen dair blynedd yn ôl ac roedd yn "parhau i fod mor finiog ag erioed.

"Roedd wedi bod yng nghanolbwynt gwleidyddiaeth Prydain ac roedd ganddo nifer o straeon i'w dweud." meddai Mr Davies.

Ychwanegodd Alun Cairns, AS Ceidwadol dros Fro Morgannwg: "Roedd yn ddyn addfwyn, meddylgar ac ystyriol ym mhopeth y gwnâi."