Tir llywodraeth: 'Methu profi' gwerth am arian

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd un darn o dir wedi ei werthu yn ardal Llys-faen o Gaerdydd

Am y tro cyntaf mae Llywodraeth Cymru wedi cyfaddef nad oes modd profi'n bendant fod gwerthiant talp helaeth o dir cyhoeddus dair blynedd yn ôl wedi bod yn werth am arian. Datganiad gan brif was sifil i Bwyllgor Cyfrifon y Cynulliad sy'n dweud hynny.

Fe gafodd 15 o safleoedd cyhoeddus eu gwerthu am bron i £22m yn 2012 fel un portffolio, ond mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi dweud y dylai'r gwerthiant fod wedi dod â £15m yn fwy na hynny i'r llywodraeth.

Corff yn berchen i Lywodraeth Cymru o'r enw Cronfa Fuddsoddi Cymru Ar Gyfer Adfywio oedd yn gyfrifol am werthu'r tir, a dydd Llun mae Pwyllgor Cyfrifon y Cynulliad yn dechrau ymchwiliad i waith y corff hwnnw.

Mewn llythyr i'r pwyllgor mae prif was sifil yn dweud nad oes modd profi'n bendant eu bod nhw wedi cael gwerth am arian, ond mae hefyd yn dweud nad oes modd profi chwaith fod y tir wedi ei werthu yn rhy rhad.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd 15 darn o dir yn rhan o'r portffolio gafodd ei werthu yn 2012