AS Llafur am geisio sedd yn y Cynulliad

Cyhoeddwyd

Mae'r aelod seneddol Llafur dros Ogwr Huw Irranca-Davies wedi dweud ei fod am sefyll dros y blaid yn etholiadau'r Cynulliad flwyddyn nesaf.

Mae'n gobeithio cael ei enwebu ar ran y blaid wedi i'r AC presenol, Janice Gregory gyhoeddi na fydd yn sefyll eto yn yr etholaeth pan fydd yr etholiad yn cael ei chynnal.

Mae Mr Irranca-Davies wedi bod yn aelod seneddol ers 2002, ac mae'n un o ffigyrau amlycaf o fewn y blaid i ddweud ei fod am symud o San Steffan i fae Caerdydd.

Dywedodd: "Rwyf wedi bod yn meddwl am hyn ers dwy i dair blynedd ond doeddwn i ddim yn meddwl y bydde'r cyfle fyth yn codi."

Bydd penderfyniad yn cael ei wneud gan y blaid Lafur nawr os bydd ymgeisydd y blaid yn cael ei ddewis o restr agored neu o restr merched yn unig.

"Dydw i ddim yn credu mai San Steffan yw popeth", meddai Mr Irranca-Davies.

"Fe ddylie ni beidio â pharhau i fod yn wylaidd am y Cynulliad Cymreig a Llywodraeth Cymru a dechrau dweud mai dyma'r lle sy'n cyfrif mewn gwirionedd.

"Rwy'n gobeithio ei fod yn arwydd fod y Senedd yn tyfu mewn pwysigrwydd a hygrededd."

Mae Mr Irranca-Davies yn cydlynnu'r gwaith o drefnu ymgyrch y blaid ar gyfer yr etholiad fis Mai nesaf.