Gwrthdrawiad Merthyr: Cyhoeddi enwau dau ddyn fu farw

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi enwau dau ddyn ifanc fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Merthyr Tudful nos Sul.

Bu farw Rhys Jones, 18 oed, a Ryan Gibbons, 20 oed - y ddau o ardal Bargoed - wrth i gar Seat Ibiza gwyn daro polyn ar Ffordd Aberdâr.

Roedd pum dyn ifanc rhwng 18-20 oed yn y car ar y pryd, ac mae trydydd teithiwr yn parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae gyrrwr y car, dyn 20 oed, wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus ac yn cael ei gadw yn y ddalfa.

Disgrifiad o’r llun,
Mae teyrngedau wedi'u gadael ger safle'r ddamwain ar Ffordd Aberdâr

Mae pedwerydd teithiwr yn parhau yn Ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful gyda man anafiadau.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un oedd wedi gweld y car yn yr ardal cyn y gwrthdrawiad i gysylltu gyda nhw.

Bu'n rhaid cau'r ffordd am saith awr tra roedd ymchwiliad cychwynnol yn cael ei gynnal, ac mae'r heddlu wedi diolch i'r gymuned leol am eu hamynedd a dealltwriaeth tra roedd y ffordd ar gau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1500377114.