BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad i farwolaethau milwyr

Published
image copyrightMOD/PA
image captionCorporal James Dunsby, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts

Mae penaethiaid y fyddin wedi derbyn gorchymyn i gynnal dau ymchwiliad yn dilyn marwolaeth tri milwr wrthgefn yn ystod ymarferiad SAS ar Fannau Brycheiniog.

Bu farw'r Is-gorpral Craig Roberts o Fae Penrhyn ger mynydd Pen-y-Fan ym mis Gorffennaf 2013, a bu farw dau filwr arall, yr Is-gorpral Edward Maher a'r Corpral James Dunsby, yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Bydd un ymchwiliad newydd yn edrych os yw'r lluoedd arfog wedi dysgu gwersi am ddiogelwch milwyr yn dilyn y marwolaethau.

Dywedodd Gweinidog y Lluoedd Arfog Penny Mordaunt wrth y Weinyddiaeth Amddiffyn y bydd yr ymchwiliad arall yn edrych ar y gofal gafodd ei gynnig i deuluoedd y tri milwr yn dilyn y marwolaethau, ac yn adolygu anghenion hyfforddiant yr unedau milwrol wrthgefn oedd yn rhan o'r digwyddiad.

image copyrightBrecon Beacons National Park Authority
image captionBu farw'r tri ar ymarferiad SAS ym Mannau Brycheiniog yn 2013

Cwest

Daw ymateb y gweinidog yn dilyn cwest i'r marwolaethau, ddaeth i ben ym mis Gorffennaf, bron i ddwy flynedd union ar ôl i'r milwyr farw.

Fe benderfynodd y crwner Louise Hunt y byddai'r tri milwr wedi goroesi petai'r ymarferiad wedi dod i ben pan aeth milwyr eraill yn sâl ar y diwrnod.

Roedd y tri wedi dioddef o effeithiau hyperthermia - sef gwres corff anarferol o uchel - yn dilyn esgeulustod ar y daith 16 milltir o hyd meddai'r crwner. Dywedodd Ms Hunt bod diffyg gofal meddygol sylfaenol wedi cyfrannu at eu marwolaethau.

Mae'r gweinidog nawr wedi ymateb i nifer o bryderon gafodd eu codi gan y crwner, ac mae hi wedi ysgrifennu at Ms Hunt yn dweud: "Rydym yn sylweddoli'n llawn pa mor bwysig yw hi ein bod yn dysgu pob gwers posib i sicrhau bod modd osgoi marwolaethau yn y dyfodol o dan yr un amgylchiadau."

Ychwanegodd Ms Mordaunt: "Rydym wedi ein hymrwymo i gefnogi ein milwyr a'u teuluoedd ac rydym yn cydnabod yn llawn ei fod yn annerbyniol i golli tri milwr o dan y fath amgylchiadau."

image copyrightNathan Webster
image captionCerbydau milwrol a'r gwasanaethau brys ger lleoliad y marwolaethau ym mis Gorffennaf 2013

Straeon perthnasol

  • Prawf SAS 'i gael ei feddalu' mewn ymateb i farwolaethau