Canolfan ganser arloesol i blant yn agor yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Bydd canolfan arloesol i gleifion ifanc â chanser yn cael ei hagor yn swyddogol yn Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd.

Mae'r uned radioleg wedi'i chynllunio'n arbennig i geisio lleihau pryderon plant yn ystod sganiau a phrofion, gan ddefnyddio goleuadau a sain.

Yn ôl yr ysbyty, mae'r angen i ddefnyddio anesthetig pan fo plant yn derbyn sgan MRI, er enghraifft, wedi gostwng yn sylweddol ers i'r dechnoleg gael ei chyflwyno ym mis Mehefin ar gost o £750,000.

Mae muriau, lloriau a tho'r uned yn goleuo â lliwiau trawiadol tra bod modd i blant ddewis themâu, cerddoriaeth, a chymeriadau cartŵn arbennig i'w tywys o stafell i stafell ac yn ystod sganiau.

'Lleddfu pryderon'

Dyma'r ganolfan gyntaf o'i bath yn y byd wedi'i hariannu gan gyfraniadau i LATCH, elusen ganser plant Cymru.

Yn ôl Philip Price, Llywydd Anrhydeddus LATCH: "Mae plant â chanser yn wynebu her fawr.

"Rhaid iddyn nhw ymdopi â theimladau o ofn ac ry'n ni'n awyddus i leddfu cymaint o'r ofn â phosib."

Disgrifiad o’r llun,
Mae staff yn gallu newid lliw muriau, lloriau a tho'r uned

Cafodd y ganolfan ei chynllunio ar ôl ymgynghori â rhieni oedd yn dweud mai'r broses sganio oedd yn achosi'r pryder mwyaf i'w plant yn ystod eu triniaeth.

"Allwn ni ddim credu'r gwahaniaeth mae'r uned wedi'i wneud yn barod," meddai Sue Morris, uwchradiolegydd yn Ysbyty Plant Cymru.

"Mae plant yn dwli ar y lle, a theuluoedd yn dweud wrthon ni eu bod yn llawer llai pryderus nag oedden nhw pan oedden nhw'n mynd i'r hen adran radioleg."

"Maen nhw'n gorwedd yn dawel yn ystod y profion ac ry'n ni fel arfer yn llwyddo i sganio'n gynt.

"Hefyd, o safbwynt clinigol, mae wedi gostwng yr angen i ddefnyddio anesthetig yn sylweddol."

Disgrifiad o’r llun,
Mae cymeriadau cartŵn arbennig yn tywys plant o `stafell i `stafell