Osian Roberts: Cymru wedi 'cyflawni rhywbeth anhygoel'

Gan Owain Llyr
Chwaraeon BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Yn ôl is reolwr Cymru Osian Roberts tydi'r garfan dal ddim wedi sylweddoli'r hyn maen nhw wedi ei gyflawni ar ôl iddyn nhw sicrhau eu lle'n rowndiau terfynol Euro 2016 nos Sadwrn.

Er iddyn nhw golli 2-0 oddi cartref yn erbyn Bosnia-Herzegovina, fe enillodd Cyprus 2-1 yn erbyn Israel sy'n golygu y bydd y crysau cochion yn chwarae yn rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol am y tro cyntaf ers 1958 yr haf nesaf.

Dywedodd Osian Roberts: "Mae'r ddau ddiwrnod diwethaf wedi bod yn rhai arbennig iawn. Rydym wedi cyflawni rhywbeth anhygoel ac fe allwn ymfalchïo yn hynny.

"Mae'r chwaraewyr yn edrych ymlaen at y gêm nos 'fory, ac yn edrych ymlaen at allu dathlu 'efo'r cefnogwyr."

Cytundeb Coleman

Mi fydd cytundeb y rheolwr Chris Coleman yn dod i ben ar ôl y rowndiau terfynol, ac mae o wedi dweud ei fod o'n awyddus i arwyddo un newydd.

Dywedodd y byddai'n cynnal trafodaethau hefo Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ystod yr wythnosau nesaf.

Yn ôl Roberts, mae hi'n hollbwysig ei fod o'n parhau yn y swydd.

"Mae o'n amlwg wedi gwneud gwaith arbennig," meddai. "Mae hi'n bwysig iawn ei fod o'n parhau fel y rheolwr am amser maith i ddod.

"Mi gafodd y sylfaen ei osod gan Gary Speed. Ond mae Chris Coleman wedi adeiladu'r muriau o amgylch y sylfaen yna."

Mae'r sylw rŵan yn troi at y gêm olaf yn yr ymgyrch yn erbyn Andorra nos Fawrth. Er bod adroddiadau papur newydd yn awgrymu fod Real Madrid yn awyddus i weld Gareth Bale yn cael gorffwys yn dilyn anaf diweddar i'w goes, mae Roberts yn dweud y bydd o'n chwarae:

"Mae Gareth yn awyddus i chwarae. Mae o eisiau bod yn rhan o'r achlysur nos 'fory.

"Mae gennym ni berthynas dda 'efo Real Madrid. Mi ges i sgwrs efo'r rheolwr Rafael Benitez ddoe ac mae o'n hynod o falch drosom ni."