BBC Cymru Fyw

Ymgynghori ar gynllun i godi tyrbin 67m yng Ngwynedd

Published
image copyrightMartin Bodman
image captionMae'r cynlluniau wedi achosi cryn dipyn o ddrwgdeimlad yn lleol

Bydd cyfle i'r cyhoedd ddweud eu barn am gynllun dadleuol i adeiladu tyrbin gwynt mawr mewn pentref yng Ngwynedd ddydd Mawrth.

Cafodd y cynllun i adeiladu'r tyrbin 67m o uchder yn Llanaelhaearn ei wrthod gan gynghorwyr y llynedd, ond mae'r datblygwyr, Antur Aelhaearn, wedi apelio.

Dywedodd y cwmni cydweithredol y byddai'r tyrbin yn cynhyrchu elw i'r ardal leol, ond roedd cynghorwyr o'r farn y byddai'r tyrbin yn niweidio'r tirlun.

Bydd cyfle i'r cyhoedd roi eu barn mewn sesiwn yn Y Ganolfan ym Mhorthmadog ar 13 Hydref.

Straeon perthnasol

  • Gwrthod cynlluniau tyrbin gwynt yng Ngwynedd