Ateb y Galw: Twm Morys

Twm

Y llenor a'r cerddor Twm Morys sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Robin Llywelyn.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Rhedeg i ganol y rhedyn oedd yn uwch na fi mewn lle o'r enw Ogoronwy ym Meirionnydd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansïo pan yn iau?

Isabella Rosellini.

Pa ddigwyddiad gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Deffro yn goch fel cimwch drosta'i wedi cysgu drwy'r pnawn yn noethlymun mewn llannerch yn y rhedyn mewn cae yn Llydaw.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Y bore 'ma wrth ddarllen neges.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes. Rhai drwg iawn.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Yr ardal honno sydd rhwng Cemaes ym Môn a Phorthsgiwed ym Mynwy, a rhwng Llanymynech yng Ngwlad y Mwynder a Thyddewi yng Ngwlad yr Hud.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Fiw imi sôn am honno yn fan hyn, siŵr!

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Gŵr wrth gerdd.

Image caption Twm y cerddor

Beth yw dy hoff lyfr?

Heddiw: yn Gymraeg, 'Culhwch ac Olwen'; yn Saesneg, 'Little Big Man'. Gwahanol fory!

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Fy nghrys cotwm glas.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Laurel a Hardy yn 'Way Out West'.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Jean Gabin. Ei drwyn o yn debyg i'm trwyn i.

Image caption Ydi'r Ffrancwr Jean Gabin yn medru cynganeddu?

Dy hoff albwm?

Heddiw: yn Gymraeg, 'Dwyn yr Hogyn Nôl' ei Jarmandod (Geraint Jarman); yn Saesneg, 'Blood on the Tracks' ei Fobrwydd (Bob Dylan). Fory yn wahanol!

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin: pa un ydi dy ffefryn?

Prif gwrs. Hoff o bwdin, cofiwch.

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Dyl Mei.

Image caption Mae'n ymddangos i ni bod Dyl Mei yn awyddus i fod yn brifardd fel Twm!

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Dyl Mei.

Pynciau Cysylltiedig