Dechrau helpu ffoaduriaid wedi apêl i gasglu nwyddau

Nwyddau Image copyright NWRS
Image caption Dywedodd Nick Jewitt bod yr ymateb wedi bod yn 'anhygoel'

Bydd nwyddau gafodd eu casglu gan bobl yng ngogledd Cymru yn cael eu cludo i ynys Roegaidd yr wythnos hon, i helpu ffoaduriaid yno.

Mae ynys Leros, sydd â phoblogaeth o 8,000, wedi cael trafferth delio gyda'r holl ffoaduriaid sydd wedi cyrraedd ar ôl dianc ar draws Mor y Canoldir.

Cafodd grwpiau eu sefydlu ar draws gogledd Cymru i gasglu rhoddion ac arian er mwyn eu cludo i'r gwersylloedd yn Calais.

Erbyn hyn, mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn llawer mwy na'r disgwyl, ac mae 10 crat yn cael eu cludo i Roeg.

'Ymateb anhygoel'

Sylfaenydd un o'r grwpiau cyntaf yn ardal Bangor oedd Nick Jewitt, a dywedodd nad oedden nhw wedi disgwyl y fath ymateb.

"Pan ddechreuon ni roeddan ni'n gobeithio casglu digon o roddion i lenwi un neu ddau o geir a mynd â nhw i Calais. Ond mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn anhygoel.

"O fewn cyfnod byr roedd rhwydweithiau wedi dechrau ar draws gogledd Cymru, gyda miloedd o aelodau. Yn fuan iawn roedd 25 o fannau casglu a 4 o storfeydd mawr yng Ngwynedd yn unig, a mwy ar Ynys Mon, yng Nghonwy, Wrecsam, Sir y Fflint ac ymhellach."

Image copyright NWRS
Image caption Bydd 10 crat yn llawn nwyddau yn cael eu gyrru i Leros
Image copyright NWRS
Image caption Ifan Roberts, Michelle Jones a Caron Dukes yn sortio'r rhoddion yn un o'r storfeydd

Fe glywodd Cymru Fyw brofiad Catrin Wager yn ddiweddar, fu'n cludo nwyddau i helpu pobl yn Calais. Mae'r grwp hefyd wedi cludo nwyddau i Groatia a Groeg yn y gorffennol.

Bydd hi'n mynd i Leros, sydd llai na 10 milltir oddi wrth arfordir Twrci, i gwrdd â'r nwyddau a gwneud gwaith gwirfoddol yno hefyd.

'Arbennig iawn'

Dywedodd: "Mae hi wedi bod yn anhygoel sut mae pobl wedi dod at ei gilydd drwy gefnogi'r ymgyrch yma.

"Mae pobl o grefyddau gwahanol yn gweithio gyda phobl nad ydyn nhw'n grefyddol o gwbl.

"O ysgolion i grwpiau cymunedol a hyd yn oed corau, mae'r rhoddion wedi dod gan bobl sydd eisiau helpu pobl eraill. Mae'n arbennig iawn."

Mae'r grwp wedi gorfod talu i gludo'r cratiau nwyddau ar draws y byd, ac maen nhw'n apelio am noddwyr i helpu.

Straeon perthnasol