20% yn fwy o droseddau casineb yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae cynnydd o 20% wedi bod yn nifer y troseddau casineb sy'n cael eu cofnodi yng Nghymru, yn ôl ystadegau'r Swyddfa Gartref.

Cafodd 2,259 o achosion eu cofnodi yn 2014-15 tra oedd 1,877 yn 2013-14.

Roedd y rhan fwyaf, 75% neu 1,677, yn ymwneud â hiliaeth.

Yn ôl ymgyrchwyr, mae'r cynnydd yn deillio o'r faith bod pobl yn fwy tebygol o roi gwybod i'r awdurdodau.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ar gyfer Troseddau Casineb, Mark Warrender: "Rydyn ni'n croesawu'r cynnydd yn nifer y troseddau casineb sydd wedi eu hadrodd fel arwydd bod cymunedau yn fwy hyderus ...

"Er y gall ymddangos yn bryderus bod y lefelau wedi cynyddu, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod mwy o droseddau yn digwydd.

'Gwaith o hyd'

"Ond mae gwaith o hyd i'w wneud.

"Er bod peth o'r cynnydd mewn troseddau casineb yn arwyddocaol, mae'r niferoedd yn dal i fod yn isel, yn enwedig ar gyfer troseddau yn erbyn pobl anabl a thrawsrywiol neu droseddau ar sail crefydd."

Ar ôl hiliaeth roedd y nifer uchaf o droseddau yn erbyn pobl ar sail rhywedd, 351, anabledd, 202, crefydd, 84 a thrawsrywioldeb, 38.

Mae'r cynnydd yng Nghymru yn weddol agos at yr un yng Nghymru a Lloegr.