Cau llysoedd: 'Gwastraff arian"

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder am gau Llysoedd caerfryddin ac wyth canolfan arall yng Nghymru Image copyright other
Image caption Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder am gau Llysoedd Caerfryddin

Mae aelod seneddol yn dweud fod llywodraeth San Steffan wedi gwario £1.7 miliwn ar foderneiddio llysoedd barn yng Nghaerfyrddin mae yna fwriad i'w cau.

Dywed Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr fod hyn yn wastraff llwyr o arian cyhoeddus, ac y dylid cadw'r canolfannau ar agor.

Gwnaed cais am ymateb i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Yn ôl Mr Edwards, AS Plaid Cymru, mae £1,359,513 wedi ei wario ar Lysoedd Caerfyrddin - adeilad Guildhall y dref - rhwng 2009 a 2014, tra bod £363,486 wedi ei wario ar Ganolfan Gwrandawiadau a Thribiwnlysoedd, hefyd yng Nghaerfyrddin.

Daeth y wybodaeth, meddai Mr Edwads, AC Plaid Cymru, mewn ymateb i gwestiwn seneddol.

Bwriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder yw cau'r ddau leoliad, a naw chanolfan arall yng Nghymru.

Daeth y cyfnod ymgynghori ynglyn â'r cynigion i ben ddydd Iau diwethaf.

Dywed Mr Edwards y dylid cadw'r canolfannau ar agor, a chyfeiriodd yn benodol at "statws hanesyddol Caerfyrddin fel canolfan gweinyddu cyfiawnder gorllewin Cymru".

'Gwastraff llwyr'

Dywedodd y byddai canoli'r gwasanaethau yn Llanelli yn creu trafferthion i bobl sy'n byw yng nghefn gwlad.

"Byddai'n wastraff llwyr o arian cyhoeddus gan fod £2 miliwn newydd ei wario ar adnewyddu'r adeiladau, " meddai.

"Mae'r peth yn gwneud ffars o rethreg y llywodraeth bresennol o fod yn bwyllog wrth wario arian cyhoeddus."

Yn ôl y Gweinidog Cyfiawnder Michael Gove mae angen cau'r llysoedd oherwydd "gormod o gapasiti".

Mae Llywodraeth y DU am gau cyfanswm o 91 o lysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

Image copyright other
Image caption Dywed Mr Edwards fod £1.3 miliwn wedi ei wario yn adnewyddu Llysoedd Caerfyrddin yn y Guildhall

Y canolfanau neu lysoedd eriall sydd dan fygythaid yng Nghymru yw:

 • Canolfan Gwrandawiadau a Thribiwnlysoedd Sir Gaerfyrddin
 • Llysoedd Barn Aberhonddu
 • Llysoedd Barn Caerfyrddin
 • Llysoedd Barn Pen-y-bont ar Ogwr
 • Llys Sifil a Theulu Castell-nedd Port Talbot
 • Llys Sifil a Theulu Llangefni
 • Llys y Goron ac Ynadon Dolgellau
 • Llys Ynadon Caergybi
 • Llys Ynadon Pontypridd
 • Llys Ynadon Prestatyn
 • Tribiwnlysoedd Wrecsam