Adroddiad Owain Clarke
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Dim digon o gymorth' i famau a phlant

14 Hydref 2015 Diweddarwyd 06:39 BST

Wedi i adroddiad blynyddol prif swyddogog meddygol Llywodraeth Cymru fynegi pryder am blant yn ystod blynyddoedd cyntaf eu bywydau, bu gohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke draw i Ganolfan Blant Integredig sy'n gwasanaethu ardal Trelái a Chaerau yng Nghaerdydd.

Mae'r ganolfan yn cynnwys methrinfeydd Cymraeg a Saesneg, canolfan sy'n gofalu am blant gydol y dydd yn ogystal â gwasnaethau cymunedol a iechyd.