Boddi Tryweryn: Trafodaeth San Steffan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Liz Saville Roberts

Wrth i Gymru baratoi i nodi hanner canrif ers boddi pentref Capel Celyn, ger y Bala, ym Meirionnydd er mwyn darparu dŵr i ddinas Lerpwl, mae yna drafodaeth ar y mater yn Neuadd San Steffan ddydd Mercher.

Er gwaethaf gwrthwynebiad a phrotestiadau, cafodd cronfa ddŵr Tryweryn ei hagor ar 21 Hydref, 1965.

Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, fe ymddiheurodd Cyngor Dinas Lerpwl am yr hyn ddigwyddodd.

Aelod Seneddol Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts sydd wedi trefnu'r digwyddiad yn Neaudd San Steffan.

Mae yna rali hefyd wedi ei threfnu ar yr argae er cof am bentref Capel Celyn a boddi'r cwm ddydd Sadwrn.

Dywedodd Liz Saville Roberts ers iddi gyhoeddi'r manylion roedd yna beth beirniadaeth wedi bod gan rai ar y cyfryngau cymdeithasol, ond ychwanegodd:

"Roedd rhai yn dweud fod yna ormod o edrych yn ôl. Ond roedd hi'n ddiddorol o weld wedyn y modd roedd pobl yn ymateb i'r feirniadaeth yna.

"Mae'r weithred o gofio yn bwysig i bob cenedl, a dyma un o'r digwyddiadau pwysig wnaeth godi'r genedl yn ôl ar ei thraed, ac ôl hynny wrth sgwrs yw bodolaeth y Cynulliad erbyn heddiw."

"Mae hyn yn nodi 50 mlynedd ac mae'n fater pwysig yn lleol ac yn genedlaethol, mae gennyf ddyletswydd i'm hetholwyr i nodi o.

"Bydd hon yn neges amserol wrth i ni baratoi i glywed drafft cyntaf Mesur Cymru - ac mae yna neges yn perthyn i honno o ran rheolaeth Cymru."