'Chwech awr mewn ambiwlans heb MOT'

  • Cyhoeddwyd
Dave Chalcroft
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dave Chalcroft yn dychwelyd adref wedi triniaeth

Mae claf sydd wedi colli ei goes yn dweud ei fod wedi cael ei orfodi i dreulio chwech awr mewn gwely ambiwlans gan fod yr heddlu wedi stopio'r cerbyd am fod ar y ffordd heb brawf MOT.

Roedd Dave Chalcroft, 53 oed, yn dychwelyd i ysbyty ger ei gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr o'r ysbyty yn Southampton wedi'r driniaeth i dynnu'r goes oherwydd briw diabetig.

Mae'n honni bod ambiwlans arall wedi ei alw ato wedi'r digwyddiad ar yr M4 ger Newbury.

Bu'n rhaid i'r ambiwlans hwnnw deithio oddeutu 150 milltir o Gaint.

Fe ddywedodd y gwasanaeth ambiwlans lleol eu bod nhw wedi defnyddio darparwr preifat i gludo Mr Chalcroft o Southampton i Ysbyty Tywysoges Cymru ar 30 Medi.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y gwasanaeth fod "pryder mawr" am y problemau a bod "ymchwiliad manwl ar droed, a hynny ar frys".