Adroddiad Elen Wyn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

1,000 yn gadael y Lleng Brydeinig?

13 Hydref 2015 Diweddarwyd 21:58 BST

Mae dros 1,000 o aelodau'r Lleng Brydeinig yn y gogledd wedi penderfynu peidio ag ymaelodi â'r mudiad oherwydd newidiadau i'r dulliau o danysgrifio. Mae'r mudiad am weld aelodau yn talu ar-lein neu mewn banciau, ond mae nifer yn anhapus, ac am gadw at y drefn o dalu arian parod dros y cownter yn y clybiau.

Bu gohebydd BBC Cymru, Elen Wyn i siarad â rhai o aelodau cangen Bae Colwyn.