BBC Cymru Fyw

Cadarnhau cwyn am Glwb Ifor Bach, Caerdydd

Published

Mae'r Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) wedi cadarnhau cwyn am Glwb Ifor Bach yng Nghaerdydd yn dilyn neges ar wefan Twitter gan y clwb.

Roedd y trydariad gwreiddiol yn dweud: "Helo @yrawrgymraeg! Dewch i fynd yn hammered yn y Gymraeg. Ma' bob aelod o staff bar ni'n siarad Cymraeg!"

Dywedodd yr ASA y gallai'r neges gael ei ddehongli fel gwahoddiad i bobl yfed yn ormodol.

Fe wnaeth yr ASA ymchwilio i'r gŵyn o dan reol 18.1 o'u côd sydd yn ymwneud ag alcohol.

Roedd Clwb Ifor Bach wedi egluro bod @yrawrgymraeg yn rhywbeth sy'n digwydd yn wythnosol ar wefan Twitter ac sy'n annog busnesau Cymraeg a Chymreig i hybu digwyddiadau yn yr iaith Gymraeg.

Eu bwriad oedd dweud wrth bobl eu bod yn darparu gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg yn hytrach nag annog pobl i fynd i'r bar er mwyn meddwi'n ormodol.

Roedd yr ASA yn derbyn bod y cyfeiriad at fod yn 'hammered' yn rhan o gyd-destun y dudalen Twitter.

Ond cytunodd Clwb Ifor Bach y gallai geiriad y neges gael ei gamddehongli, ac y bydden nhw yn fwy gofalus wrth hysbysebu eu gwasanaethau yn y dyfodol.