Comisiynydd Heddlu yn sicrhau'r brif swydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Richard Williams

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi cael ei ethol i'r brif swydd blismona yng Nghymru a Lloegr.

Winston Roddick fydd cadeirydd newydd Cymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd (APCC) a'r person annibynnol cyntaf i gael y swydd.

Bydd yn olynu Nick Alston - gyhoeddodd yn gynharach eleni na fyddai'n sefyll i gael ei ailethol fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd Essex, ac y byddai hefyd yn camu lawr o'r brif swydd.

Cyn cael ei ethol cafodd Mr Roddick yrfa ddisglair yn y gyfraith. Daeth yn QC yn 1986 cyn dod yn brif farnwr Cymru.

Roedd yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg, ac yn 1998 cafodd ei benodi'r Gwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru - prif ymgynghorydd cyfreithiol y Cynulliad Cenedlaethol.

Cafodd ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn 2012.

'Anrhydedd'

Dywedodd Mr Roddick bod cael ei ethol yn gadeirydd yr APCC yn "anrhydedd a chyfrifoldeb mawr", ond mynnodd hefyd mai pobl gogledd Cymru fydd ei brif flaenoriaeth.

Ychwanegodd: "Hoffwn sicrhau pobl gogledd Cymru na fydd hyn yn lleihau fy effeithiolrwydd fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

"I'r gwrthwyneb. Plismona gogledd Cymru fydd fy mlaenoriaeth.

"Fy ngwaith i yw sicrhau ein bod yn parhau i gael gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon yn y gogledd, ac i ddal y prif gwnstabl a'r llu i gyfrif.

"Rwy'n cymryd fy nghyfrifoldebau o ddifri, ac fe fyddaf yn parhau i gadw fy llygad ar y bêl."