Prif Weinidog yn amddiffyn diswyddo AC fel cadeirydd pwyllgor

Cyhoeddwyd
Jenny Rathbone
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jenny Rathbone wedi beirniadu cynllun ffordd liniaru'r M4

Mae Prif Weinidog Cymru wedi amddiffyn ei benderfyniad i ddiswyddo AC Llafur oedd yn gadeirydd pwyllgor.

Roedd Jenny Rathbone wedi beirniadu gwariant y llywodraeth ar ffordd liniaru'r M4.

Dywedodd Carwyn Jones wrth ACau fod angen i gadeirydd pwyllgor, oedd yn goruchwylio gwario arian Ewrop yng Nghymru, ymddwyn "o ran cyfrifoldeb ar y cyd".

Yn y Senedd ym Mae Caerdydd dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies: "Mae dyletswydd ar ACau mainc cefn i graffu ar wario arian cyhoeddus nid dilyn polisi'r blaid.

'Yn niweidiol'

"Ac mae cyfaddefiad Carwyn Jones ei fod yn dewis a dethol cadeiryddion er mwyn sicrhau 'cyfrifoldeb ar y cyd' yn niweidiol iawn."

Tra bod Ms Rathbone wedi ei diswyddo am ofyn am ddadl ar wario £20m, meddai Simon Thomas o Blaid Cymru, roedd rhai oedd wedi tanbrisio tir, yr oedd y Gronfa Buddsoddi Adfywio wedi ei werthu, yn "parhau yn eu swyddi".

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams: "Dyma werth math gwahanol o wleidyddiaeth, gwleidyddiaeth well, gwleidyddiaeth fwy caredig," wrth gyfeirio at araith arweinydd Llafur Jeremy Corbyn ym mkis Medi.

Ddim yn cytuno

Roedd Ms Rathbone wedi dweud bod "diwylliant afiach" yn atal ACau rhag dweud eu barn yn gyhoeddus.

AC Llafur Pontypridd Mick Antoniw, sy' wedi beirniadu ffordd liniaru'r M4, fydd yn lle Ms Rathbone.

Dywedodd nad oedd yn cytuno bod "diwylliant afiach".

"Rwy'n mynegi fy marn am sawl pwnc trafod ... dwi wedi beirniadu gweinidogion a beirniadu polisïau y y Cynulliad."