5 uchafbwynt Cwpan Rygbi'r Byd

lloegr allan Image copyright Getty Images

Ar drothwy rownd wyth ola' Cwpan Rygbi'r Byd 2015, Gareth Rhys Owen o dîm Y Clwb Rygbi sy'n taro golwg ar ei hoff uchafbwyntiau hyd yma:


Sut mae esbonio i'r wraig bod gwylio Samoa yn erbyn Japan bellach yn angenrheidiol?

Gyda'r gemau grwpiau wedi dod i ben, mae'r llwybr perycla o'r daith wedi ei chroesi a, mewn gwrionedd, mae'r ddau ohono ni'n derbyn y byddai'n gwylio'r wyth gêm ola' sy'n weddill yn y gystadleuaeth.

Ond beth felly yw'r uchafbwyntiau hyd yn y hyn? Diolch unwaith eto i'ch awgrymiadau ar wefannau cymdeithasol...


Image copyright Getty Images

1. Japan v De Affrica. Japan, ie… JAPAN yn dewis mynd am sgrym yn erbyn pac anferthol y Springboks gan anwybyddu'r cyfle i hawlio gêm gyfartal yn erbyn De Affrica, ie... DE AFFRICA.

Roedd y cais i ennill y gêm yn un syfrdanol - sgil, aeddfedrwydd, dycnwch. Anghofiwch am Gwpan y Byd 2015, falle ma' hwn yw fy hoff ddigwyddiad erioed yn hanes y gystadleuaeth.

Dyma oedd ymateb y Gwyddelod ym mharc y cefnogwyr yng Nghaerdydd.

Image caption Doedd Mamuka Gorgodze o Georgia ddim yn medru coelio pan gafodd ei enwi fel seren y gêm yn erbyn Seland Newydd.

2. Seren y gêm. Mae 'na hen jôc sy'n dweud na ddyle'r cyhoedd gael y cyfrifoldeb am 'neud pendefyniadau mawr. Wedi'r cyfan, y bobl wnaeth bleidleisio am (dewisiwch barti gwleidyddol amhoblogaidd yma) a phrynnu holl recordie U2.

Ond mae'r corff sy'n rhedeg y gystadleuaeth wedi penderfynu newid y drefn o ddewis seren y gêm wedi ambell i ddewis 'rhyfedd'.

Roedd y wên ar wyneb Mamuka Gorgodze o Georgia yn bictiwr pan gafodd ei enwebu yn seren y gêm wedi i'w dîm golli yn erbyn Seland Newydd, tra bod Joe Launchbury yn amlwg yn llawn embaras wrth dderbyn y wobr wedi i'r Saeson golli'n drwm yn erbyn Awstralia.

3. Cyfweliad Mike Brown wedi i Loegr golli yn erbyn Cymru. Mae nifer wedi beirniadu ymateb Brown. Credwch chi fi, dwi wedi bod mewn sefyllfaoedd llawer mwy anghyfforddus yn fy swydd.

Image copyright Getty Images

4. Ymateb y genedl gyfan i gais Gareth Davies yn erbyn Lloegr. Roedd un dyn hanner noeth yn arwain y gâd...

Image copyright Huw Evans picture agency

5. Cais Kurtley Beale yn erbyn Cymru yn 2012. Dyna'r cais wnaeth olygu bod Awstralia, Cymru a Lloegr yn yr un grŵp yng Nghwpan y Byd 2015.

Roedd 'na gwynion bod yr holl drefniant yn annheg ond y gwirionedd yw i ni gael tair gêm o'r safon ucha' un.

Rygbi corfforol, rygbi safonol, rygbi go iawn.

Mwy o hyn os gwelwch yn dda.


Bydd Gareth Rhys Owen yn cyflwyno rhifyn arbennig Y Clwb Rygbi, S4C, Dydd Sadwrn, 17 Hydref, 13:15.

Dilynwch De Affrica v Cymru ar lif byw BBC Cymru Fyw, 15:30.

Gwyliwch De Affrica v Cymru, S4C, am 16:00.

Gwrandewch ar Camp Lawn ar BBC Radio Cymru 14:00.

Cofiwch hefyd am is-hafan Cwpan Rygbi'r Byd Cymru Fyw