Lynette White: Heddlu'n 'newid datganiadau'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Lynette White

Mae'r Uchel Lys wedi clywed fod swyddogion oedd yn rhan o ymchwiliad gwreiddiol yr heddlu i lofruddiaeth Lynette White "wedi newid datganiadau er mwyn cael gwared ar unrhyw anghysonderau anghyfleus".

Dywedodd Heddlu'r De fod yna sail rhesymol i erlyn wyth swyddog oedd yn rhan o'r ymchwiliad gwreiddiol ym 1988.

Mae'r swyddogion yn dwyn achos sifil yn erbyn y llu, wedi i'r achos o lygredd yn eu herbyn ddymchwel yn 2011.

Mae'r cyn swyddogion Graham Mouncher, Thomas Page, Richard Powell, John Seaford, Michael Daniels, Peter Greenwood, Paul Jennings a Paul Stephen yn brwydro am iawndal gan y llu am gamweithredu mewn swydd gyhoeddus, carcharu ar gam a thresmasu.

Ailysgrifennu

Dywedodd y bargyfreithiwr sy'n cynrychioli'r llu, Jeremy Johnson QC, wrth y llys yng Nghaerdydd fod y cyn swyddogion wedi ailysgrifennu tystiolaeth ac wedi ymddwyn yn "ormesol" mewn cyfweliadau.

Aeth ymlaen i ddweud fod yna gwestiynau am ba mor wrthrychol ac onest oedd yr ymchwiliad gwreiddiol.

Clywodd y llys hefyd nad oedd unrhyw amheuaeth fod Jeffrey Gafoor wedi llofruddio Ms White ar ei ben ei hun.

Dywedodd Mr Johnson fod y ffaith fod y cyn-swyddogion wedi ceisio dadlau fel arall wedi "tynnu sylw oddi ar yr achos".

Carcharu ar gam

Ddydd Llun, clywodd y llys ei bod hi'n bosib nad oedd Gafoor wedi gweithredu ar ei ben ei hun pan laddodd Ms White mewn fflat yn nociau Caerdydd ar ddydd Sant Ffolant, 1988.

Ym 1990, cafodd Tony Parris, Stephen Miller a Yusef Abdullahi eu carcharu ar gam ar ôl i lys eu cael yn euog o lofruddio Ms White, ond ddwy flynedd yn ddiweddarach cafodd y dyfarniadau eu diddymu a chafodd Tri Caerdydd, fel yr oedden nhw'n cael eu hadnabod, eu rhyddhau.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.