Ailagor gwaith dur yng Nghasnewydd wedi dwy flynedd

Cyhoeddwyd

Bydd gwaith cynhyrchu'n ailddechrau ar safle dur yng Nghasnewydd ddwy flynedd a hanner wedi i'r gwaith ddod i ben.

Mae Liberty Steel yn cyflogi 150 o weithwyr yn y felin rolio.

Bydd y dur fydd yn cael ei gynhyrchu yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ffyrdd a phontydd ac ar gyfer prosiectau adeiladu mawr eraill.

Pan oedd y gwaith ar gau mae gweithwyr wedi parhau i gael hanner eu cyflogau oherwydd yr angen i gadw sgiliau'r gweithlu.

Doedd dim angen iddyn nhw ddod i'r gwaith ac roedd hawl ganddyn nhw weithio i gyflogwyr eraill.

Mae ailddechrau'r gwaith yn newyddion da i ardal sydd wedi colli cannoedd o swyddi o waith Tata yn Llanwern.

'Argyfwng dwys'

Yn y cyfamser, mae cynhadledd yn cael ei chynnal yn Rotherham ddydd Iau i drafod pryderon am ddyfodol y diwydiant dur.

Bydd cynrychiolwyr undebau, cwmnïau a gwleidyddion yno.

Yn ôl cyfarwyddwr UK Steel, Gareth Stace, mae'r diwydiant dur ym Mhrydain yn wynebu'r argyfwng mwyaf dwys ers iddo gael ei breifateiddio.

Mae angen i wahanol garfanau ddod at ei gilydd, meddai, er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r sector.

Dyw'r diwydiant dur byd-eang ddim wedi codi'n ôl i'r lefel cyn trafferthion ariannol 2008.

Yn ôl Sefydliad Dur y Byd, mae disgwyl i'r galw am ddur ostwng 1.7% yn 2015 cyn cynyddu 0.7% yn 2016.

Mae pris dur wedi haneru dros y flwyddyn ddiwetha'.