Grant o £3.8m i wella sgiliau yng Nghymoedd y De

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Torfaen

Bydd prosiect gwerth £3.8m yn anelu at roi hwb i sgiliau pobl sy'n gweithio ar draws de Cymru.

Fe fydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnig mewn meysydd fel adeiladu, cyfrifyddiaeth, TG, ac mae disgwyl i 1,700 o bobl elwa ar gynllun Sgiliau Gwaith i Oedolion 2.

Bydd hyfforddiant ar gael mewn canolfannau cymunedol mewn pedair sir, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Merthyr Tudful, ac fe fydd yr hyfforddiant yn cael ei drefnu i gyd-fynd gydag oriau gwaith.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, mai'r nod fyddai "cynyddu lefel cynhyrchedd gweithwyr".

Mae'r prosiect tair blynedd wedi cam cyntaf y cynllun chwe blynedd gwerth £10m pan oedd pobl o Ben-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf yn elwa.