Saith Diwrnod

Cyhoeddwyd

Catrin Beard sy'n trafod y pynciau sydd wedi denu ei sylw yn ei hadolygiad wythnosol o'r wasg Gymraeg a'r blogiau ar raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru:

Go brin gen i fod yna neb - ac yn sicr does dim unrhyw newyddiadurwr - yn hapusach ei fyd yr wythnos hon na Phil Stead. Felly, dywed yn ei golofn yn Golwg, dyma sut mae'n teimlo i gymhwyso ar gyfer twrnamaint.

Mae'n rhyfedd cael edrych ymlaen at haf o bêl-droed rhyngwladol gan wybod y bydd Cymru yn cymryd rhan. Bydd y llwyddiant hwn yn newid y gêm - bydd chwaraewyr dros Brydain yn chwilio am hanes teuluol am Nain neu Daid o Gymru.

Ac fe gafodd Phil fodd i fyw yn dathlu yng Nghaerdydd nos Fawrth. Mae'n arbennig meddai, cael edrych i fyw llygaid ac ysgwyd llaw pobol sydd wedi rhannu fy angerdd am bêl-droed Cymru ers ein plentyndod.

Roedd y llwyddiant yma yn meddwl popeth iddyn nhw. Ar ôl y canu a'r chwerthin, llifodd y dagrau lawr bochau dynion canol oed.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Phil Stead ar ben ei ddigon yn ei golofn yn Golwg yr wythnos hon

Dyw Aled Sam ddim mor hapus. Mae mewnfudwyr yn dwyn ein swyddi, dywed yn Golwg. Mae bai arnyn nhw, y ffoaduriaid yma. Dylen nhw fod wedi dwys ystyried bod y mewnlifiad maen nhw'n rhan ohono yn gwneud niwed i'n cymdeithas ni yma ym Mhrydain. Mae Aled yn gwybod hyn am fod Theresa May wedi dweud wrtho.

Mae gan yr ysgrifennydd cartref lot ar ei phlât, dywed Aled, rhwng rhoi neges fyddai'n uno ffyddloniaid ei phlaid yn eu cynhadledd flynyddol a gwthio ei hun i flaen yr ymgyrch yn y ras am arweinyddiaeth y Torïaid.

A dyna yw ei blaenoriaeth i bob golwg, yn hytrach na'r bobol sydd yn ôl Aled wedi cerdded ar draws Ewrop gyda'u teuluoedd, miloedd wedi marw ar y ffordd, i ddianc rhag trais, rhyfel, artaith, yn y gobaith o gael rhyddhad rhag y dinistr sydd wedi rhwygo eu gwledydd yn yfflon. Nid penderfyniad wedi'i sgriblo ar gefn pecyn ffags oedd y daith hon.

Yn gwbl groes i rai o ddilynwyr Mrs May, llawenhau wnaeth Cris Dafis wrth weld yr amrywiaeth diwylliannol ar raglen y Great British Bake Off yn ddiweddar. Am y tro cyntaf erioed, fe fwynheuodd raglen am fwyd ar y teledu, a lwyddodd i ddod ag agweddau ffres a chymeriadau difyr at ei gilydd, er gwaethaf cwyno a rhefru am natur amlddiwylliannol y cystadleuwyr yn y wasg.

O son am goginio, be fyddwch chi'n ei gael i frecwast bore 'ma? Mewn erthygl ar wefan Pobl Caerdydd mae Gwenda Richards yn disgrifio'r ddiod werdd mae'n ei hyfed bob bore, sy'n orlawn o fitaminau, chlorophyll ac ocsigen.

Mae'n cynnwys seleri i leihau pwysau'r gwaed, afal i gefnogi'r system imiwn, moron i dywynnu'r croen, ciwcymbr i hydradu'r corff, sinsir i leddfu poenau yn y cyhyrau a kale neu sbigoglys i gryfhau'r esgyrn. Mae'n cyfaddef ar yr olwg gyntaf, ei fod yn edrych yn afiach, ond mae'n ein sicrhau ni y bydden ni'n cyfarwyddo ar ôl dipyn. Fydden ni? Wir?

Disgrifiad o’r llun,
Yn ddiweddar cafodd rhestr o enwau'r plant a gafodd eu geni yn y DU yn 2014 ei chyhoeddi

Yn ddiweddar cafodd rhestr o enwau'r plant a gafodd eu geni yn y Deyrnas Unedig yn 2014 ei chyhoeddi. Oliver oedd yr enw mwyaf poblogaidd i fechgyn yng Nghymru, gyda Jacob a Jack yn dilyn. Amelia oedd yr enw mwyaf poblogaidd i ferched ynghyd ag Olivia ac Isla. Oliver? Amelia? Wel wir. Beth am yr enwau Cymraeg neu o darddiad Cymreig?

Wel, yn ôl Cymru Fyw, Dylan a Seren yw'r rhai mwyaf poblogaidd, ond doedd dim un enw Cymraeg yn neg uchaf y merched yng Nghymru y llynedd, a dim ond Dylan ymysg y bechgyn.

Fentra y bydd y rhestr ar gyfer enwau eleni yn bur wahanol. Does bosib y bydd 'na ddegau os nad cannoedd o Gareths bach yn cicio peli ar hyd a lled Cymru'n fuan iawn.