Delweddau anweddus: Cyn ficer yn euog

Cyhoeddwyd

Mae cyn ficer o'r gogledd wedi ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw wedi iddo bledio'n euog i ddosbarthu delweddau anweddus o blant.

Roedd Jason Kennett-Orpwood, 59 oed o Wrecsam, yn ficer Croesesgob ym Mwcle tan iddo ymddiswyddo yn 1999.

Cafodd rybudd gan yr heddlu ar y pryd am wneud delweddau anweddus o fechgyn ar ôl eu lawrlwytho oddi ar y we.

Yn gynharach eleni roedd yn y llys am fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant - ac fe wynebodd gyhudiadau newydd, dosbarthu'r delweddau hynny.

Cyhuddiadau

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Gwener fe blediodd yn euog i 11 cyhuddiad o ddosbarthu, creu a bod â delweddau anweddus yn ei feddiant.

Cyfaddefodd iddo fod â 66 delwedd fideo anweddus o blant yn ei feddiant rhwng Ebrill 2011 a Mai 2015, ac o fod â 1,425 o ddelweddau anweddus yn ei feddiant dros yr un cyfnod.

Cafodd ei ryddhau ar fechniaeth gan y Barnwr Niclas Parry ddywedodd wrth y diffynnydd y byddai pob opsiwn cosbi yn cael eu hystyried, gan gynnwys carchar.

Fe fydd yn cael ei ddedfrydu'r mis nesaf.