Cau'r A55 i orffen gwaith cynnal a chadw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Bydd gwaith yn dechrau ar un o ffyrdd prysuraf gogledd Cymru ddydd Sul sy'n golygu cau rhan o'r ffordd am gyfnod.

Dyma ail ran y cynllun i wella twneli'r A55 a bydd goleuadau LED newydd yn cael eu gosod yn nhwnel Penmaenbach.

Yn ôl y llywodraeth, y bwriad yw gwella'r amodau i yrwyr yn ogystal â defnyddio llai o drydan.

Mae goleuadau tebyg wedi eu gosod yn nhwneli Conwy a Phen-y-Clip yn barod.

Bydd y gwaith yn parhau am hyd at naw wythnos, yn golygu cau'r ffordd i gyfeiriad y gorllewin dros nos, a chau un lôn yn ystod y dydd.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, fod "yr A55 yn hanfodol i economi Cymru" a bod y llywodraeth yn budsoddi "i sicrhau bod y ffordd yn ddiogel".

Straeon perthnasol