Cymru 2015: Llwyddiant neu fethiant?

  • Cyhoeddwyd
Dan Biggar tackled by Duane VermeulenFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Cymru allan o Gwpan Rygbi'r Byd 2015 ar ôl colli o drwch blewyn i Dde Affrica.

Roedd gan Cymru restr faith o anfiadau cyn dechrau'r gystadleuaeth. Ydy hyn yn adlewyrchiad o lwyddiant neu fethiant tîm Warren Gatland?

Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru, sy'n cloriannu digwyddiadau yr wythnosau diwetha':

'Aros yn hir yn y cof'

Fe ddaeth taith anhygoel Cymru yng Nghwpan y Byd 2015 i ben yn Twickenham. Ond yn anffodus, yn rownd yr wyth ola' oedd hi ac nid yn y rownd derfynol.

Roedd 'na siom amlwg ymhlith y chwaraewyr, hyfforddwyr a'r cefnogwyr, ond roedd 'na deimlad o falchder anferth hefyd ar ôl ymdrech arwrol arall.

Mewn cystadleuaeth gofiadwy - y gorau eioed o ran safon y rygbi drwyddi draw - fe fydd tair gêm Cymru yn Twickenham yn aros yn hir yn y cof.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Uchafbwynt y gystadleuaeth i Gymru oedd trechu'r hen elyn ar ei eu tomen eu hunain

Y gêm yn erbyn Lloegr oedd uchafbwynt Cymru - gêm ddangosodd dyfnder cymeriad a'r hunan-gred fod ganddyn nhw'r gallu i gipio buddugoliaeth beth bynnag y pwysau maen nhw'n wynebu.

Yn anffodus doedd yr elfennau hynny ddim cweit yn ddigon yn erbyn Awstralia yn y gêm ddi-gais orau erioed. Ac yn y pen draw, efallai mai anallu Cymru i sgori cais yn erbyn tri dyn ar ddeg y Wallabies oedd yn allweddol i beidio mynd ymhellach nag y gwnaethon nhw.

Creadigrwydd y Cymry ar goll?

Fe gododd y gêm yn erbyn De Affrica i lefel uwch eto o ran dwysder a brwydr gorfforol. Yn anffodus, syrthio ychydig yn brin o'r nod oedd yr un hen hanes gan adael teimlad bod Cymru'n gorfod gadael y llwyfan mawr heb wireddu'u potensial.

Roedd y pedair gem dros y penwythnos yn hollol wych yn eu ffyrdd hollol wahanol a braf oedd gweld Cymru'n chwarae rhan flaenllaw.

Fe ddangosodd Cwpan y Byd 2015 fod Cymru'n gallu dal eu tir gyda'r goreuon hyd yn oed ar ôl colli cynifer o chwaraewyr allweddol.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i Gymru ymdopi heb chwaraewyr profiadol fel Leigh Halfpenny oherwydd anaf

Ond mae 'na awgrym clir bod angen elfen arall mwy creadigol a chlinigol os am guro yn hytrach na chystadlu gyda'r goreuon yn gyson.

Elwa o chwarae'r cewri

O chwarae'n rheolaidd ym mhencampwriaeth hemisffer y de, mae Ariannin wedi ehangu'u gem i fynd gyda sylfaen draddodiadol y blaenwyr. Maen nhw wedi bod yn chwa o awyr iach a'r penllanw oedd record o fuddugoliaeth dros Iwerddon.

Mae 'na ddwy wers arall wedi bod hefyd - buddugoliaeth Awstralia dros Loegr ac, yn fwy nodedig, perfformiad rhyfeddol Seland Newydd yn chwalu Ffrainc yn Stadiwm y Mileniwm.

Cyflymder a chywirdeb ceisiau. Os all Cymru ddysgu'r gwersi hynny a'u hychwanegu at y sylfaeni mae Warren Gatland eisoes wedi'u gosod, efallai na fydd yn rhaid i ni barhau i fod yn gollwyr am lawer rhagor.

Disgrifiad o’r llun,
Ariannin yn trechu Iwerddon. Mae hi wedi bod yn gystadleuaeth anodd i dimoedd hemisffer y gogledd