Caniatáu datblygiad Bear Grylls yn Llŷn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NBC

Mae'r anturiaethwr Bear Grylls wedi derbyn caniatád cynllunio i adeiladu llithrfa i gychod ar ei ynys oddi ar benrhyn Llŷn, er bod rhywfaint o wrthwynebiad wedi bod yn lleol.

Mae'r llithrfa wedi ei gynllunio i ymdopi gyda'r cynnydd disgwyliedig o dair troedfedd yn lefel y môr dros y ganrif nesaf, ac fe fydd yn gallu dal dau gwch 'rib'.

Roedd Grylls yn gobeithio adeiladu'r llithrfa o ddur ar ochr ogleddol un o ynysoedd Sant Tudwal ger Abersoch. Mae'r ynys yn rhan o ardal o harddwch naturiol eithriadol ac yn dirwedd o ddiddordeb hanesyddol.

Roedd Cyngor Gwynedd wedi derbyn gwrthwynebiad gan rai o aelodau'r cyhoedd oedd yn dadlau y byddai'r llithrfa yn effeithio ar fwynderau gweledol yr ynys.

Cafodd y cais cynllunio ei ganiatáu gydag amodau, yn cynnwys adeiladu sgrîn dair troedfedd o uchder i amddiffyn y cychod a theithwyr rhag y môr.

Ffynhonnell y llun, John Wormald
Disgrifiad o’r llun,
Ynysoedd Sant Tudwal o Abersoch