Cwmni o China: Buddsoddi £2bn yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Orthios
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r datblygiad yng Nghaergybi

Mae cwmni o China wedi cytuno i fuddsoddi £2bn mewn dau gynllun ynni a bwyd yng Nghymru, fel rhan o fuddsoddiad ehangach o £5bn ym Mhrydain.

Bydd cwmni SinoFortone yn buddsoddi £2bn ym mharciau Orthios Eco Parks i ddatblygu ynni o wastraff, a chanolfan greu bwyd, a hynny yng Nghaergybi a Port Talbot.

Dywedodd pennaeth cwmni Orthios, Sean McCormick wrth y BBC y bydd dros 1,000 o swyddi yn cael eu creu yn y ddwy ganolfan, fydd yn derbyn ynni gwastraff o bwerdai er mwyn tyfu bwyd, gan ganolbwyntio i ddechrau ar dyfu corgimychiaid.

Yna fe fydd Orthios, ar y cyd â SinoFortone yn gobeithio datblygu'r dechnoleg mewn rhannau eraill o'r byd.

Mae SinoFortone hefyd wedi cytuno i fuddsoddi £3.2bn mewn parc hamdden yn Ebbsfleet yng Nghaint.

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd llefarydd o Gyngor Ynys Môn: "Rydym yn falch iawn gyda'r cyhoeddiad mawr yma. Fe fydd y buddsoddiad hwn yn dod a hwb enfawr i economi'r ardal ac yn cynnig rhwng 600 a 1000 o swyddi newydd. Mae'r newyddion yma yn symud y cynllun yn ei flaen at gael ei wireddu."

Dywedodd John Idris Jones, Cadeirydd Ynys Ynni Môn wrth BBC Cymru: "Mae hwn yn newyddion da i'r cynllun ac yn gam i'r cyfeiriad cywir. Rydym yn edrych ymlaen rwan i weld gwaith ar y safle."

Dywedodd llefarydd o Lywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu unrhyw ddatblygiad pellach ar y ddau gynllun yma, sydd gyda photensial i greu cannoedd o swyddi a hwb sylweddol i'r economi leol."

Gohebydd Amgylcheddol BBC Cymru, Iolo ap Dafydd sy'n manylu:

Gwyddoniaeth hydroponeg ydy tyfu a medi planhigion sydd â'u gwreiddiau mewn hylif maethlon yn hyrtrach na'u tyfu yn y dull mwy traddodiadol mewn pridd.

Mae'r cytundeb wedi'i daro wrth i Arlywydd Tseina Xi Jinping gyrraedd Llundain ar ei ymweliad â Phrydain.

Bedair blynedd yn ôl roedd cwmni o'r enw Lateral Power Ltd â'i fryd ar ddatblygu'r cynllun yma. Bellach mae'r un datblygwyr yn arddel enw Orthios Eco Parks, ac yn ôl pennaeth y cwmni Sean McCormick, fe allai hyd at 1,000 o swyddi gael ei creu yn y ddau safle yng Nghymru. Mae pencadlys Orthios yng Nghaer.

Y bwriad ar ôl datblygu safleodd Caergybi a Phort Talbot fyddai allforio'r dechnoleg wedyn i China a gweddill y byd.

Mae lle i gredu fod 10 mlynedd o waith datblygu a pherffeithio'r syniad cyn ei fod yn dwyn ffrwyth gyda'r cyhoeddiad heno fod cwmni SinoFortone - gyda chefnogaeth llywodraeth China - yn bwriadu buddsoddi £2bn i gynllun cwmni Orthios.

Mae o fudd i'r safloedd hefyd bod porthladdoedd yn agos i safleodd y pwerdai beiomas ble gellid mewnforio coed, a deunyddiau pren i'w llosgi fel tanwydd i greu gwres ac ynni.

Bydd hen safloedd diwydiannol o bosib erbyn 2018 yn cael eu datblygu i fod yn ganolfannau cynhyrchu bwyd.

Ffynhonnell y llun, orthios
Disgrifiad o’r llun,
Y safle ar hyn o bryd