'Safleoedd biomas i gyflogi pobl leol'

  • Cyhoeddwyd
Site of biomassFfynhonnell y llun, Orhios
Disgrifiad o’r llun,
Hen safle Aliwminiwm Môn

Dywed cwmni o China sydd am godi safle biomas yn Sir Fôn - mai pobl leol fydd 100% o'r gweithlu fydd yn cael eu defnyddio i'w adeiladu.

Mae grŵp SinoFortone wedi addo buddsoddi £2 biliwn yng Nghymru, gan godi dau safle biomas, un yn Sir Fôn a'r llall yn ardal Port Talbot.

Dywedodd prif weithredwr y grŵp, Peter Zhang, wrth BBC Cymru y bydd y gweithwyr yn bobl leol, ag eithrio rhai arbenigwyr a thechnegwyr o China.

Mae disgwyl i'r ddau safle gael eu codi o fewn tair blynedd.

Dwedodd Dr Zhang wrth raglen Good Morning Wales: "Mae'n anodd dod a gweithwyr o China i'r DU, ond fe fyddwn yn dod a thechnegwyr ac arbenigedd i'r DU.

"Rwy'n credu mai gweithlu lleol 100%, fydd yn adeiladu'r safle."

Mae grŵp yn dweud y bydd prosiect biomas yn sir Fôn yn creu hyd at 500 o swyddi ar safle hen waith Aliwminiwm Môn yng Nghaergybi.

Bydd y safle ynni yn ailgylchu gwres sy'n cael ei ddefnyddio a'i gynhyrchu gan safleoedd cyfagos y cwmni sy'n cynhyrchu bwydydd, gan gynnwys bwyd môr, ffrwythau a llysiau.

Y gobaith yw creu 120 o swyddi ar y safle ynni, gyda 300 yn cael eu cyflogi i gynhyrchu bwydydd.