NFU Mutual: 58 swydd yn y fantol yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd

Gallai 58 o bobl golli eu swyddi oherwydd bwriad NFU Mutual i gau eu swyddfa ranbarthol yng Nghaerdydd ac ad-leoli gwasanaethau i Fryste.

Mewn datganiad bnawn Mawrth fe ddywedodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid y mudiad, Steve Bower, fod y cynllun yn rhan o "ymrwymiad hirdymor i roi gwasanaeth effeithlon o'r radd flaenaf i'n haelodau".

Y bwriad, yn ôl y datganiad, yw cau naw swyddfa ranbarthol er mwyn creu dwy ganolfan arbenigol.

Mae Mr Bower yn mynnu nad yw'r penderfyniad "yn adlewyrchiad ar berfformiad y staff" ac yn pwysleisio fod y mudiad yn gobeithio ad-leoli gweithwyr i'r ganolfan ym Mryste.

Mae cyfnod ymgynghori o 45 diwrnod ar droed.