Dim uno cynghorau cyn etholiad y Cynulliad 2016

  • Cyhoeddwyd
llywodraeth leol

Mae Plaid Cymru wedi dod i gytundeb â Llywodraeth Lafur Cymru ar ad-drefnu llywodraeth leol.

Does gan Lafur ddim mwyafrif ac felly mae angen cefnogaeth plaid arall i gymeradwyo'r ddeddfwriaeth.

Byddai Bil Llywodraeth Leol yn ei gwneud hi'n bosib uno cynghorau ond mae'r cytundeb yn golygu na fydd modd uno unrhyw gynghorau cyn etholiad y Cynulliad fis Mai 2016.

"Mae Plaid Cymru wedi atal Llafur rhag cyflwyno eu map ad-drefnu llywodraeth leol drwy'r drws cefn cyn i bobl gael y cyfle i roi eu barn am y cynlluniau," meddai arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

'Ddim yn opsiwn'

"Nid gwleidyddion heb fandad ddylai benderfynu newidiadau mawr i strwythur llywodraeth leol, ond yn hytrach, y bobl mewn etholiad."

Dywedodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews: "Mae'n glir nad yw cadw'r drefn bresennol ar lywodraeth leol yn opsiwn ac mae modd rhoi rhan bwysig o'r strwythur yn ei lle ar gyfer ad-drefnu.

"Dylai pob plaid wleidyddol amlinellu eu cynlluniau ar gyfer yr etholiad."