Gobaith y bydd ap newydd i ddysgwyr yn hwb i'r Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Ffon symudolFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae Duolingo am ddatblygu cwrs Cymraeg i ddysgwyr

Mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi lleihau dros y blynyddoedd, ond efallai bod newid ar droed.

Ap am ddim ar-lein ydi Duolingo sy'n ceisio dysgu ieithoedd i bobl ar draws y byd.

Ac mae cynlluniau ar waith gan y cwmni i ddatblygu cwrs Cymraeg i ddysgwyr.

Fe brofodd y Wyddeleg yn hynod o boblogaidd ar yr ap ac mae dros filiwn o unigolion wedi dangos diddordeb yn nysgu'r iaith mewn ychydig dros flwyddyn.

Mae 105 miliwn o ddefnyddwyr gan Duolingo ar draws y byd a rhan o'r rheswm dros y poblogrwydd yw mai gêm ydi hi, a bod pwyslais ar hwyl.

'Lot o alw'

Fe ddywedodd Gina Gotthilf, pennaeth marchnata a chyfathrebu Duolingo, wrth BBC Cymru Fyw bod "lot o alw" gan bobl i'r Gymraeg gael ei chynnwys gan y cwmni.

"Roedden nhw'n lleisiol iawn, trefnus, ac fe wnaethon nhw gyflwyno dadleuon cymhellol iawn dros ei datblygu hi," meddai. "Felly mi benderfynom ni wrando.

"Rydym yn gobeithio ysbrydoli pobol - ifanc a hŷn - i ddysgu ieithoedd gyda Duolingo ac rydym wedi denu niferoedd enfawr i ddysgu ieithoedd newydd - llawer sydd erioed wedi dangos diddordeb mewn dysgu ieithoedd o'r blaen."

Ers mis Mawrth, mae Richard Morse, tiwtor Cymraeg i Oedolion o Gwmbrân, wedi arwain yr ymgyrch i sefydlu cwrs Cymraeg ar Duolingo.

Mae'n un o bump sy'n datblygu'r cynnwys ar hyn o bryd ac yn amcangyfrif bod tua 10% o'r gwaith wedi'i gwblhau.

'Potensial' i'r iaith

"Mae yna lot o botensial i'r ap ond y broblem ar hyn o bryd yw anwybodaeth," meddai.

"Mae'n cymryd amser i ychwanegu'r cynnwys, ond rydym yn anelu iddo fod yn barod o fewn tri mis."

Un sydd wedi defnyddio Duolingo i ddysgu Ffrangeg yw cyflwynydd Radio Cymru, Tudur Owen. Mae'r comedïwr yn ffyddiog y bydd yr ap yn cael effaith arwyddocaol.

"Mae hwn yn mynd i wneud mwy o les i ddysgu Cymraeg na unrhyw beth sydd wedi bod. Mae o'n mynd i fod yn anferth," meddai.