Cwmni hedfan rhwng Caerdydd ag Ynys Môn yn colli trwydded

Cyhoeddwyd

Mae cwmni Linksair, sy'n rhedeg y gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn, wedi colli ei drwydded ddiogelwch.

Dywedodd yr Awdurdod Hedfan Sifil fod y cam er mwyn "diogelu'r cyhoedd sy'n teithio".

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart yn dweud bod cwmni newydd wedi ei ddarganfod i weithredu yn lle Linksair.

Dywedodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, bod gan Weinidogion gwestiynau i'w hateb.

Dywedodd: "Cafodd cytundeb y cwmni ei adnewyddu dim ond y llynedd - ar gost sylweddol i'r trethdalwr. Nawr mae'n ymddangos bod ansicrwydd am y cytundeb.

"Mae gan gymunedau hawl i wybod os yw'r llwybr yn parhau i gael ei weithredu o dan y drefn bresennol neu os yw arian ychwanegol yn cael ei ddefnyddio".

Mewn datganiad dywedodd yr Awdurdod Hedfan Sifil: "Mae'r Awdurdod Hedfan Sifil wedi gwahardd trwydded ddiogelwch cwmni Linksair.

"Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ac fe fyddwn yn cymryd camau bob tro pan fod angen diogelu'r cyhoedd sy'n teithio."

Mae'r llwybr hedfan rhwng Caerdydd ac Ynys Môn yn derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru ac mae Linksair hefyd yn rhedeg gwasanaethau eraill ym Mhrydain.

Bydd cwmni North Flying o Ddenmarc yn rhedeg y gwasanaeth o hyn allan.