Jess Fishlock: 'Angen parch ar sail rhywioldeb'

  • Cyhoeddwyd
Jess FishlockFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae un o sêr tîm pêl-droed merched Cymru, Jess Fishlock, wedi sôn am heriau mae hi wedi eu hwynebu oherwydd ei rhywioldeb.

Hi yw cyn-gapten y tîm cenedlaethol ac yn chwarae i Seattle Reign yng nghyngrair genedlaethol y merched yn America.

Fe ddywedodd y chwaraewraig canol-cae ei bod hi wedi dioddef ymosodiadau homoffobig ar wefannau cymdeithasol a'i bod hi'n awyddus i amddiffyn ei bywyd personol.

"Fy mywyd i yw e, ac mae'n rhan enfawr o bwy ydw i," meddai wrth BBC Radio Wales Sport.

"Mae gen i gariad sy'n ferch, mae hi'n anhygoel, a dwi i'n treulio llawer o'm amser gyda hi.

"Weithiau mae pobl yn gallu bod yn greulon a be' dwi wir ddim ei eisiau ydi ... rhyw gefnogwr gwallgo' yn ymosod arni hi am ddim rheswm o gwbl."

'Rhagfarn'

Fe ddywedodd Fishlock - sy'n ymuno â thîm Melbourne City ar fenthyg am gyfnod - ei bod hi'n gyfforddus o ran ei rhywioldeb.

Fodd bynnag, mae'n derbyn bod 'na ragfarn yn bodoli.

"Dwi i bendant ddim yn cuddio'r peth. Mae fy nheulu i'n hynod gefnogol," ychwanegodd.

"Er mor fodlon ydyn ni, dyw pawb ddim yn fodlon ar y sefyllfa - rydyn ni'n ymwybodol o hynny.

"Ond rydyn ni'n bobl barchus, ac yn parchu'r rhai sy'n agos aton ni sy' ddim - ar hyn o bryd - yn ok am bopeth."

'Stereoteip anhygoel'

Fe ddywedodd cyn-gapten tîm pêl-droed merched Lloegr, Casey Stoney, ei bod hi'n hoyw ym mis Chwefror 2014 a chyfadde ei bod yn cael ei derbyn yn fwy parod ymysg merched na dynion.

Ar hyn o bryd mae Fishlock yn gweithio gyda sefydliad yn yr Unol Daleithiau sy'n ceisio dod â homoffobia a transffobia i ben yn y byd chwaraeon ac mae wedi dweud bod stereoteipiau yn bodoli yng ngêm y merched.

"Mae 'na syniad fod pob merch yn y byd chwaraeon yn hoyw, sy'n stereoteip anygoel," meddai.

"Mae'r sefydliad yn beth grêt a dwi i mor falch o fod yn llysgennad - ma' homoffobia ymhob chwaraeon - dynion neu ferched - yn beth ofnadwy.

"Ddylai fe ddim bod yn rheswm i unrhywun beidio cymryd rhan mewn chwaraeon ac, yn bendant, ddylai bod yn hoyw ddim bod yn rheswm i rywun ymosod arnoch chi."

Bydd mwy gan Jess Fishlock ar BBC Radio Wales Sport nos Fercher, Hydref 21.