£3m i gynllun newydd ynni tonnau yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Marine Power Systems

Mae cwmni o Abertawe wedi derbyn £3m ar gyfer cynllun i brofi technoleg arloesol sy'n defnyddio ynni o donnau'r môr.

Marine Power Systems (MPS) o Abertawe sy'n arwain y cynllun - sydd wedi derbyn £2m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd - fydd yn gweithgynhyrchu a phrofi prototeip o ddyfais WaveSub.

Mae'r ddyfais yn defnyddio technoleg gafodd ei datblygu gan MPS, sy'n dal dwysedd pŵer uchel tonnau drwy ei system esgyn unigryw.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio ag MPS am nifer o flynyddoedd i gefnogi datblygu'r dechnoleg.

'Arweinydd yn y maes'

Y gobaith yw y bydd yr arian yn caniatáu i'r prototeip gael ei ddatblygu a'i brofi, fydd yn arwain at osod dyfais oddi ar arfordir Sir Benfro ac, yn y pen draw, ei gynhyrchu'n fasnachol.

Bydd y cyllid yn cael ei gyhoeddi'n ffurfiol yn ystod ymweliad gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ag MPS ddydd Iau.

Dywedodd Ms Hutt: "Mae potensial anferth i ynni adnewyddadwy'r môr ac rydym yn buddsoddi £80m o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn y maes hwn dros y chwe blynedd nesaf, gan gynnwys cymorth i alluogi datblygu dwy ardal brofi oddi ar arfordiroedd Sir Benfro ac Ynys Môn.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn arbed llawer o amser, cost a risgiau i ddatblygwyr yn y sector hwn. Bydd hefyd yn sefydlu Cymru fel arweinydd ym maes cynhyrchu ynni'r môr."