BBC Cymru Fyw

Dwyn £20,000 o fisgedi: Cyhuddo dyn

Published

Mae dyn 24 oed o Lerpwl wedi ei gyhuddo ar ôl cael ei arestio mewn cysylltiad â lladrad ar safle cwmni Burton's Food yng Nghwmbrân, pan gafodd gwerth £20,000 o fisgedi eu dwyn o drelar.

Digwyddodd y lladrad tua 03:00 ar 17 Mehefin.

Cafodd trelar gwag ei ddarganfod yn Warrington yn ddiweddarach yr un diwrnod, ac mae'r heddlu wedi dod o hyd i gerbydau eraill oedd yn rhan o'r digwyddiad ers hynny.

Mae'r dyn wedi ei gyhuddo o ladrad ac o ganiatáu i gael ei gludo mewn cerbyd oedd wedi ei gymryd heb ganiatad y perchennog.

Mae e wedi ei gadw yn y ddalfa a bydd yn mynd o flaen llys ynadon Casnewydd fore dydd Iau.