BBC Cymru Fyw

Gwrthod cais i ddymchwel Clwb y Rheilffordd ym Mangor

Published
image copyrightGoogle

Mae cais cynllunio i ddymchwel adeilad sydd wedi cael ei ddisgrifio fel un "eiconig" yn ninas Bangor wedi cael ei wrthod gan gynghorwyr mewn cyfarfod llawn o bwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd.

Roedd cwmni Kingscrown Properties wedi gwneud cais i ddymchwel adeilad Sefydliad y Rheilffordd, oedd yn gartref i Glwb y Rheilffordd yn y ddinas ers blynyddoedd, er mwyn codi adeilad tri llawr i greu cyfanswm o 27 fflatiau ar gyfer myfyrwyr.

Cafodd deiseb yn gwrthwynebu'r cais ei llofnodi gan dros 1000 o bobl ac mewn cyfarfod o'r pwyllgor cynllunio ar 19 Hydref fe gafodd y cais ei wrthod yn ffurfiol.

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn i Kingscrown Properties am ymateb.

image copyrightChristopher Rodgers
image captionArgraff artist o'r fflatiau yn y cais cynllunio
image copyrightChristopher Rodgers
image captionArgraff arall gan artist o'r fflatiau yn y cais cynllunio