Cymuned i roi help llaw i'r henoed

Un o'r gwirfoddolwyr Carol Ann Jones
Image caption Un o'r gwirfoddolwyr yw Carol Ann Jones

Mae trigolion pentref Solfach yng ngogledd Penfro yn cymryd rhan mewn prosiect peilot i ofalu am yr henoed o fewn y gymuned.

Fel rhan o Gynllun Gofal Solfach mae gwirfoddolwyr o'r pentref yn gwneud gwaith a thasgau yn ddi-dâl ar gyfer trigolion hŷn y pentref, neu ar gyfer trigolion sydd angen seibiant.

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Mollie Roach, a hi hefyd yw'r un a feddyliodd am y syniad.

Roedd o'r farn y byddai pobl leol yn gallu darparu cymorth o'r fath yn fwy effeithiol na fyddai'r cyngor sir neu asiantaethau eraill.

Cafodd y prosiect ei lansio ar 2 Hydref, ac mae 27 o wirfoddolwyr yn cymryd rhan.

Credir mai hwn yw'r unig brosiect o'i fath yn y DU.

Mae'r cynllun yn derbyn £57,000 o gymorthdaliadau, a'r gobaith yw y bydd hynny yn ddigon i gynnal y gwasanaeth am ddwy flynedd.

Daeth £33,540 o Lywodraeth Cymru a £23,409 o gronfa sy'n cael ei gweinyddu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.