Network Rail yn atal pobl rhag defnyddio maes parcio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r giat i'r orsaf wedi ei chau

Mae ffrae wedi codi rhwng trigolion sy'n byw ger gorsaf drenau Cyffordd Dyfi yn y canolbarth, a chwmni Network Rail.

Dyw cerbydau ddim yn cael defnyddio maes parcio'r orsaf gan fod giât fawr ar y ffordd yno wedi'i chloi.

Mae'r bobl leol yn fodlon defnyddio'r lôn, ond dyw hi ddim ar agor gan nad ydi hi'n ddiogel, meddai Network Rail.

Mae ymgyrchwyr yn cyhuddo'r cwmni o fethu yn eu dyletswyddau ac yn galw arnyn nhw i dalu am wella'r ffordd.

Yn ôl Network Rail, mae'n rhaid asesu gwelliannau yn ofalus gan ystyried nifer y teithwyr fyddai'n elwa.

'Cyfrifoldeb'

Mae pob trên yn y canolbarth yn stopio yng ngorsaf Cyffordd Dyfi, ond dim ond tua tri o bobl sy'n ei ddefnyddio bob dydd. Fe fyddai'r nifer yn cynyddu'n sylweddol pe bai'r giât ar agor, meddai ymgyrchwyr.

Ychydig dros gilomedr yw'r pellter o'r pentref agosaf i Gyffordd Dyfi, ond mae tyllau yn y llwybr a does dim golau arni.

Disgrifiad o’r llun, Does yna ddim golau ar y ffordd
Disgrifiad o’r llun, Yn ôl Network Rail dim ond tua tri o bobl sy'n defnyddio'r Cyffordd bob dydd

Dywedodd cynghorydd cymuned Ysgubor y Coed, Delyth Griffiths, sy'n ymgyrchu dros wella'r ffordd: "Yr unig ffordd i gyrraedd yr orsaf yw i gerdded ac mae hi'n wâc o ryw 20 munud.

"O'r blaen gyda'r henoed a gyda theuluoedd a phlant ifanc ro nhw'n gallu mynd yn eu ceir a mynd yn syth i'r orsaf.

"Yn ystod y blynyddoedd diwethaf maen nhw wedi gwario tua £1 miliwn i wella'r orsaf ac mae platfform hir, mae'n hyfryd - mae'r adnoddau yn dda ond i ni methu cyrraedd o mewn ceir."

Yn ôl arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn, mae gan Network Rail gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau mynediad i bobl anabl.

Ychwanegodd: "Dydi hynny ddim yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd. Byddwn i yn gofyn iddyn nhw edrych yn fanwl ar ofynion y ddeddf."

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail eu bod wedi "ymrwymo i wella mynediad mewn gorsafoedd" ac i "ddarparu gwelliannau".