Defnydd gwestai: 'Rhwystredigaeth' cymuned

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Matthew Williams ymosod ar Cerys Marie Yemm mewn gwesty gwely a brecwast yn Argoed

Mae ymgyrchwyr yn teimlo'n rhwystredig bod pobl digartref yn dal i gael eu rhoi mewn gwestai gwely a brecwast bron i flwyddyn ar ôl llofruddiaeth dynes.

Mae cymdeithas trigolion pentref Argoed yn ne Cymru eisiau i gynghorau gynnig cartrefi diogel sydd â chefnogaeth yn lle gwestai.

Cafodd y grŵp ei sefydlu ar ôl i ddyn digartref oedd newydd adael y carchar, Matthew Williams, lofruddio Cerys Yemm yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed y llynedd.

Dywedodd Cyngor Sir Caerffili bod defnydd o westai gwely a brecwast wedi lleihau.

Un wnaeth helpu i sefydlu'r grŵp cymunedol yw Lisa Watkins, sy'n dweud bod aelodau yn credu bod pobl yn troseddu eto ar ôl gadael y carchar, a hynny oherwydd diffyg cefnogaeth yn eu cartrefi.

"Mae 'na lety sy'n cynnig cefnogaeth o fewn y gymuned ac mae'n cael ei reoli yn dda iawn, rydyn ni eisiau gweld mwy o'r math yna o lety," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gwesty y Sirhowy Arms ei ddefnyddio fel llety i bobl bregus a digartref

Mae cynghorau yn cael defnyddio gwestai gwely a brecwast fel llety brys pan fo gwir angen, er enghraifft pobl sydd â phlant neu rai sy'n fregus ar ôl gadael y lluoedd arfog.

Gall pobl sy'n gadael y carchar heb gartref i fynd iddo gael llety brys hefyd, ond byddai'r unigolion yna yn destun "ystyriaeth ofalus iawn" yn ôl adroddiad gan gyngor Caerffili.

Dywedodd rheolwr tai Cyngor Sir Caerffili, Kenyon Williams, bod y diffyg sicrwydd am y cyllid sydd ar gael i gynghorau i ddelio gyda digartrefedd yn rhwystredig, ond bod y cyngor wedi lleihau'r defnydd o westai gwely a brecwast yn sylweddol.

"Llynedd roedd 50 o bobl mewn llety gwely a brecwast, heddiw mae pedwar," meddai.

Mewn cyfarfod i drafod y mater ddydd Iau, dywedodd y Cynghorydd Hefin David: "Mae unrhyw ddefnydd o lety gwely a brecwast yn ormod, ond mae wedi lleihau i bedwar ar hyn o bryd ac mae swyddogion wedi ymrwymo i leihau ymhellach yn y dyfodol."